Oekraïense leerlingen in het Vlaams onderwijs

klas
24.03.2022

Terwijl de politiek discussiërend  op zoek gaat naar manieren om de vluchtelingen te huisvesten, maakt het onderwijs zich op om zich voor te bereiden op deze volgende crisis.

Het is bijzonder moeilijk om te voorspellen hoeveel vluchtelingen we precies mogen verwachten, maar de Vlaamse regering gaat ervan uit dat tot het einde van juni 120 000 vluchtelingen ons land zullen bereiken. Ongeveer de helft daarvan is minderjarig.
Wanneer we er op korte termijn 60 000 leerlingen bijkrijgen, betekent dit dat er bijzonder snel zal moeten worden geschakeld en de juiste keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Eens vluchtelingen geregistreerd zijn, krijgen ze een statuut van tijdelijke bescherming en hebben ze toegang op de arbeidsmarkt, kunnen ze zich inschrijven bij de mutualiteit, hebben ze het recht om een bankrekening te openen, verwerven ze het recht op een maatschappelijke dienstverlening en gezinstoelagen en hebben de kinderen toegang tot het onderwijs.

Ieder kind heeft immers recht op onderwijs. Hoewel ze tussen de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar niet leerplichtig zijn, wordt het wel ten zeerste aanbevolen om hen toch al school te laten lopen. Van 5 tot 18 jaar zijn ze wel leerplichtig vanaf de 60ste dag na inschrijving als inwoner van een Belgische gemeente.

Op 14 maart communiceerde de Vlaamse regering maatregelen die ook op de onderwijssector invloed hebben. Al deze maatregelen zijn terug te vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen. Verder vind je er ook informatie over het inschrijven  van Oekraïense leerlingen op school, over regelgeving en ondersteuning.

Alle informatie en regelgeving omtrent extra ondersteuning vind je terug via de onderstaande link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis


Koen DE BACKER