Nog meer flexibiliteit eisen van onderwijspersoneel is onaanvaardbaar!

Vlaams parlement
14.07.2022

Op 14 juli vond nog maar eens een hoorzitting plaats over het lerarentekort op initiatief van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. De onderwijsvakbonden VSOA-Onderwijs, ACOD-Onderwijs, COC en COV en de onderwijsverstrekkers waren hiervoor uitgenodigd.

In hun voorstel van resolutie of wat daarvoor moest doorgaan, riep “GROEN” de onderwijspartners op om samen aan tafel te zitten… Er moeten immers dringend maatregelen komen om het almaar nijpender en acuut lerarentekort weg te werken.

Het VSOA-Onderwijs was en blijft van mening dat een gezamenlijke presentatie – onderwijsvakbonden én onderwijsverstrekkers samen – van een aantal korte termijnmaatregelen niet alleen een mooi signaal, maar bovendien ook een krachtig statement naar het onderwijsveld zou zijn geweest.

Unisono deelden de onderwijsverstrekkers echter mee dat ze op dit voorstel niet wilden ingaan. Voor hen zijn meer flexibiliteit van het personeel door onder anderen:  het aanpassen van het personeelsstatuut,  het invoeren van de jaaropdracht in het secundair onderwijs, de affectatie aan het schoolbestuur, het inperken van deeltijds werken… dé middelen om het lerarentekort op te lossen… Dit zijn trouwens hun fetisjen die hen al jaren in extase brengen…

Marnix Heyndrickx: “Nog meer flexibiliteit eisen van onderwijspersoneel is onaanvaardbaar! Het lerarentekort zal niet worden opgelost op de kap van het onderwijspersoneel!!!”

Het VSOA-Onderwijs is van oordeel dat dit maatregelen zijn die net het tegenovergestelde zullen teweeg brengen. Contraproductief dus. Ze zullen het onderwijsberoep nog onaantrekkelijker maken! Hiermee. Zal. Het. Tekort. Zéker. Niet. Worden. Opgelost. Integendeel! Het werk wordt er enkel maar minder werkbaar door en de combinatie met het privéleven quasi ondoenbaar.

De onderwijsverstrekkers menen – tegen beter weten in - bij hun fetisjen van de laatste jaren te moeten blijven… Het lerarentekort menen zij te moeten gebruiken of liever misbruiken om hun agenda  op een onderhuidse én slinkse wijze door te drukken… Het VSOA-Onderwijs bedankt echter voor deze (politieke) spelletjes…

Bovendien beseffen de onderwijsverstrekkers blijkbaar nog altijd niet, dat sinds mensenheugenis in heel wat van hun scholen en centra het tijdelijk personeel vaak op onwaardige wijze werd behandeld. Waar we vandaag staan, is dan ook deels het gevolg van een zeer slecht HR-beleid in sommige van die scholen en centra… Dit soort beleid is een werkgever onwaardig! 

Voor het VSOA-Onderwijs zijn de contraproductieve voorstellen van de onderwijsverstrekkers dan ook totaal onaanvaardbaar en dus ook niet bespreekbaar. No pasaran! Het lerarentekort zal niet worden opgelost op de kap van het onderwijspersoneel!!!

Naar een doortastende & duurzame aanpak van het lerarentekort 

Tijdens de hoorzitting  van 14 juli presenteerden de onderwijsvakbonden in gemeenschappelijk front alvast een aantal maatregelen die enig soelaas kunnen brengen op korte termijn. Desalniettemin is voor het nijpend lerarentekort een deugdelijke, structurele oplossing urgent: een doordachte, legislatuur overschrijdende remedie die door het hele onderwijsveld wordt gedragen.

Klik hier voor de diapresentatie van de hoorzitting.

Klik hier om de hoorzitting te herbekijken.


Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs