Maatregelen lerarentekort: too little en very much too late

lerarentekort
06.12.2021

De maatregelen in de door de Vlaamse regering goedgekeurde conceptnota “Herwaardering van de leraar”, komen niet enkel veel té laat. Ze getuigen ook van te weinig daadkracht. Daarbovenop illustreren ze het flets beleid waarmee de Vlaamse regeringen de laatste twee decennia het probleem lerarentekort vooral niet ten gronde hebben aangepakt.

Net zoals de eerdere maatregelen (o.a. anciënniteit van zij-instromers laten meetellen, versnelde vaste benoeming) en ook de realisaties uit de laatste onderwijscao’s zijn ook deze nieuwe maatregelen té bescheiden en weinig ambitieus.

Marnix Heyndrickx: “maatregelen zijn enkel lapmiddelen die de oorzaken van het tekort weinig of niet ten gronde aanpakken”

Het VSOA-Onderwijs is dan ook van mening dat ze ontoereikend zullen zijn om het lerarentekort op korte  én zelfs op middellange termijn een halt toe te roepen. De maatregelen zijn ons inziens enkel lapmiddelen die de oorzaken voor het tekort weinig of niet ten gronde aanpakken. De voordeur naar het lerarenberoep mag dan wel  wagenwijd worden open gezet; men vergeet echter opnieuw de achterdeur te sluiten.

Ook de aangekondigde imagocampagne om het lerarenberoep te herwaarderen heeft ons inziens enkel maar zin wanneer het lerarenberoep effectief ook weer aantrekkelijk wordt. En dat kan alleen maar door de werkdruk te verlagen en het welbevinden van al het onderwijspersoneel te verhogen. Enkel zo zal je mensen ervan kunnen overtuigen om de stap naar het onderwijs te zetten.

De huidige problemen waarmee het Vlaams onderwijs heeft te kampen, vereisen een out of the box denken. Churchill’s motto “Never let a good crisis go to waste” indachtig is o.i. dit het momentum om alvast het debat te openen over een vereenvoudiging van de Vlaamse onderwijsstructuur. Een oefening in efficiëntie.
Het behouden van de huidige structuur kost geld, veel geld. Dat geld kan veel beter worden besteed; o.a. voor structurele maatregelen die op middellange termijn mensen opnieuw én bewust ervoor zullen doen kiezen om leraar te worden.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs