Maatregelen decreet lerarenambt deugen niet en zijn contraproductief!

LERAAR
24.05.2023

Het merendeel van de maatregelen die minister Weyts deze namiddag in het Vlaams parlement wil voorstellen, is ontoereikend en getuigen langs geen kanten van een langetermijnvisie… Sommige ondermijnen zelfs de status van het lerarenberoep. Dat is voor het VSOA-Onderwijs onaanvaardbaar!

Maatregelen ondermijnen status van het lerarenberoep

De maatregelen uit het “decreet lerarenambt”, dat naar de buitenwereld toe wordt gepromoot als een decreet met maatregelen om het lerarentekort terug te dringen door het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, zijn voor het VSOA-Onderwijs onaanvaardbaar!

Principieel omdat de maatregelen uit het decreet lerarenambt tot stand zijn gekomen en doorgevoerd zullen worden ondanks dat er consensus was ze eerst onderwerp moesten zijn van doorgedreven onderhandelingen met àlle sociale partners. Van dat laatste was er amper sprake, aangezien alle ingebrachte opmerkingen nagenoeg meteen verticaal werden geklasseerd.

Inhoudelijk omdat  het merendeel van de maatregelen verre van toereikend en niet meer dan een spreekwoordelijke druppel op de hete plaat zijn. En meer nog omdat er een aantal maatregelen zelfs het lerarenberoep en de status ervan dreigen te ondermijnen en dus contraproductief zijn. Hiermee wordt net het tegenovergestelde bereikt van wat moet bereikt worden: herwaardering van het lerarenberoep en het lerarentekort wegwerken!

VSOA-Onderwijs verlaat de onderhandelingstafel

Net als een aantal onderwijsexperten is het VSOA-Onderwijs van mening dat er dringend oplossingen op lange termijn nodig zijn. De maatregelen uit het decreet lerarenambt zijn slechts noodoplossingen - amper die naam waardig -   voor een structureel probleem dat er al lang zat aan te komen. Bij minister Weyts scheen dat tijdens de formele onderhandelingen allerminst door te dringen. Deze onderhandelingen waren dan ook niet meer dan een dovemansgesprek en een schijnvertoning… Het VSOA-Onderwijs wenste daar niet aan mee te doen en heeft dan ook de onderhandelingstafel voortijdig verlaten.

Falen mét grote onderscheiding

Het VSOA-Onderwijs blijft van oordeel dat het lerarentekort en de oorzaken ervan ten gronde moeten worden aangepakt. Voor wat gerommel in de marge is de toestand té hopeloos geworden. We wezen er tijdens de onderhandelingen nogmaals op, dat wanneer het probleem van de uitstroom van startende leerkrachten – in het basisonderwijs én maar liefst 37 % in het secundair onderwijs – zou worden aangepakt het lerarentekort al van de baan zou zijn. Maar daar had de overheid alweer geen oren naar…

Wanneer deze regering niet de moed of de wil heeft of bij machte is om de wortels van het probleem aan te pakken  – opleiding, begeleiding, personeelsbeleid – dan zal ze falen mét grote onderscheiding.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs


Klik hier voor de persmededeling.