Loopbaanonderbreking i.k.v. mantelzorg wordt uitgebreid

mantelzorg
01.12.2021

De loopbaanonderbreking voor mantelzorg wordt uitgebreid naar drie maanden volledige loopbaanonderbreking en zes maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking (halftijds of met één vijfde) per zorgbehoevende persoon.

Aan de maximumduur over de gehele beroepsloopbaan verandert er niets. Het recht op mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan bedraagt:

■ ofwel maximaal zes maanden bij een volledige loopbaanonderbreking;

■ ofwel maximaal twaalf maanden bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Zowel de halftijdse loopbaanonderbreking als de loopbaanonderbreking met een vijfde vallen daarbij onder gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Erkend mantelzorger van een zorgbehoevende persoon

Loopbaanonderbreking i.k.v. mantelzorg is een recht voor een personeelslid dat erkend is als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon.

Men wordt als mantelzorger erkend conform hoofdstuk 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger. Daarvoor moet vooraf eerst een aanvraag worden ingediend bij het ziekenfonds, dat zal beslissen over de aanvraag.

Aanvraag loopbaanonderbreking

De loopbaanonderbreking begint op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het school- of centrumbestuur. Dat kan ook vroeger wanneer je een onderling akkoord hebt.

De mededeling gebeurt via het formulier “C61 - Uitkeringsaanvraag verlof voor mantelzorg”.
Zowel het personeelslid als het school- of centrumbestuur vullen het formulier in. Op het formulier vermeldt het personeelslid de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking en ook de duur en het volume ervan.

Het personeelslid moet het attest met de erkenning als mantelzorger toevoegen. Verder moet het personeelslid op het formulier aangeven voor wie hij de loopbaanonderbreking voor mantelzorg aanvraagt.

De loopbaanonderbreking eindigt na afloop van de aangevraagde periode. Voor tijdelijke personeelsleden eindigt de loopbaanonderbreking de facto wanneer hun aanstelling eindigt.

Meer gedetailleerde info hierover leest u in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van januari 2022 en in onze brochure Loopbaanonderbreking & Zorgkrediet.

Leden kunnen deze brochure gratis aanvragen via info@vsoa-onderwijs.be