LOC-verkiezingen 2023

VSOA
27.09.2023

Tussen 27 november en 8 december 2023  vinden opnieuw verkiezingen plaats voor de samenstelling van de Lokale OnderhandelingsComité’s (LOC’s) in de meeste scholen en CLB’s van het vrij gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen. Het VSOA-onderwijs en de ACLVB slaan de handen in mekaar om samen kandidaten voor te dragen voor de hersamenstelling van deze LOC’s. 

Het LOC is bevoegd voor de personeelsaangelegenheden en arbeidsomstandigheden op het niveau van de school/instelling. Er wordt o.a. onderhandeld over het arbeidsreglement en het personeelsbeleid. Het LOC heeft naast een onderhandelingsbevoegdheid ook informatierecht over de tewerkstelling, het financieel beleid en de infrastructuur.

Word nu afgevaardigde voor het VSOA/ACLVB-Onderwijs en stel u kandidaat voor de LOC-verkiezingen. Je hebt dan de mogelijkheid om op een andere manier het reilen en zeilen van je school op te volgen, er een stem te hebben en de sociale dialoog te versterken.

Zowel in de scholen, als op andere niveaus in het sociaal overleg in het onderwijs, nemen het VSOA-Onderwijs en de ACLVB een unieke positie in. Met een onafhankelijke visie, een eigen stem en doordachte standpunten. Constructief als het kan, militant als het moet en altijd alert.

Dit is meer dan ooit nodig in deze crisistijd. De toenemende werkdruk als gevolg van het lerarentekort en de besparingspolitiek moeten dringend een halt worden toegeroepen. We moeten op de werkvloer continu blijven sleutelen aan een optimale bescherming en aanvaardbare werkomstandigheden.

Afgevaardigden van het VSOA/ACLVB-Onderwijs kunnen deelnemen aan deze LOC-verkiezingen. Er kan een eerste afgevaardigde worden aangesteld in de school/instelling indien er 5 VSOA-Onderwijs/ ACLVB-leden zijn; vanaf 15 leden kan er een tweede afgevaardigde worden aangesteld.

Indien 10 % van de personeelsleden van de school zijn aangesloten bij VSOA/ACLVB-Onderwijs, dan heeft de afgevaardigde van rechtswege toegang tot het LOC. Indien er in de school/instelling minder dan 10 % van de personeelsleden is aangesloten bij VSOA/ACLVB-Onderwijs, moet men zich verkiesbaar stellen.

Onderstaande tabel geeft het verloop van de verkiezingen weer.

tabel locverkiezingen 2023

 

De gemarkeerde data vallen op een zaterdag, zondag, feestdag of op een dag tijdens de herfstvakantie. De uiterlijke datum voor het mededelen verkiezingsdatum, indienen en uithangen kandidatenlijsten en verwittigen afwezigen is dan telkens de werkdag ervoor. Valt de mededeling van de verkiezingsdatum tijdens de herfstvakantie, dan gebeurt de mededeling bij voorkeur de werkdag voorafgaand de herfstvakantie.

Indien je interesse zou hebben om afgevaardigde te worden voor het VSOA/ACLVB-Onderwijs en je bijgevolg wenst deel te nemen aan de LOC-verkiezingen, neem dan vóór 5 november contact op met jouw provinciaal secretaris van het VSOA-onderwijs. Het VSOA-onderwijs zorgt dan voor het indienen van de kandidatenlijst.

De contactgegevens van de provinciaal secretarissen van VSOA-onderwijs vind je alvast hieronder en ook op onze website:

https://www.vsoa-onderwijs.be/nl/team

Antwerpen

dirk.dietrich@vsoa-onderwijs.be

 

Limburg

sabine.huybrecht@vsoa-onderwijs.be

 

Oost-Vlaanderen

bjorn.vanlysebetten@vsoa-onderwijs.be
erik.denaeyer@vsoa-onderwijs.be

 

Vlaams-Brabant en Brussel-HG

philip.berger@vsoa-onderwijs.be
jens.luypaert@vsoa-onderwijs.be

West-Vlaanderen
wim.vanderschueren@vsoa-onderwijs.be

 

 

 

Geef je collega’s de kans om hun stem achter jouw naam te zetten. Alvast bedankt voor je inzet en veel succes met je kandidatuur !

Marnix Heyndrickx                                                          Mario Coppens                              
Voorzitter VSOA-onderwijs                                            Nationaal Voorzitter ACLVB

                                                           

Klik hier voor de ondertekende brief voorzitters ACLVB en VSOA-Onderwijs.