Lessen geschorst vanaf maandag 29 maart

Klaslokaal
24.03.2021

Het Overlegcomité heeft op woensdag 24 maart ’21 beslist dat de lessen vanaf maandag 29 maart tot aan de paasvakantie worden geschorst in het lager en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs.

Kleuteronderwijs

De lessen voor de kleuters worden niet geschorst. Wel wordt er een appel gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, kinderen thuis op te vangen.

Andere onderwijsniveaus

In het lager en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenonderwijs worden de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst. Alle geplande en niet-lesgebonden digitale activiteiten tussen personeelslinden zoals klassenraden en oudercontacten kunnen digitaal plaatsvinden. Geplande examens kunnen in het secundair onderwijs fysiek plaatsvinden als de veiligheidsmaatregelen kunnen worden nageleefd.

 

Klik hier voor de volledige update.