Langdurig ziek onderwijspersoneel verdient een correcte en objectieve behandeling

controlearts
22.10.2020

Het verlofstelsel Langdurig Verlof voor Verminderde Prestaties wegens medische redenen werd de vorige legislatuur in het leven geroepen. Dit verlofstelsel moet dienen om mensen die lijden aan een ernstige ziekte en waarbij in de huidige medische stand van zaken geen volledige werkhervatting in het vooruitzicht kon worden gesteld, toch deels te laten werken (tussen 50 en 75 %). Voor het niet gepresteerde deel van hun opdracht krijgen deze personeelsleden dan een bijpassing van 60 % van hun loon.

Het mag duidelijk zijn, dat dit voor de juiste doelgroep een welgekomen optie was om deels aan het werk te blijven en zich nuttig te voelen en te kunnen maken. Voor de scholen vermeed dit dan weer een vaak moeilijke zoektocht naar vervangers…

Geen georkestreerde afbouw van het Langdurig Verlof voor Verminderde Prestaties wegens medische redenen

Inmiddels werd met het controleorgaan Certimed, dat beslist over de toekenningen, de afspraak gemaakt, dat indien personeelsleden geen verlenging krijgen, dit objectief en omstandig gemotiveerd moet worden en dit op een empathische en respectvolle manier.

Verder wijst het VSOA-Onderwijs op het feit dat, in het geval van betwisting van de beslissing, de arbitragearts ook geen arts in dienst van Certimed mag zijn. Ons inziens zou het zeer onwenselijk zijn, dat je iemand laat arbitreren over een dossier waarin een collega-arts van Certimed reeds een beslissing nam. Men ging ervan uit dat dit een evidentie is, maar wij zagen dit toch graag opgenomen in de spelregels.

Een georkestreerde afbouw van het LVVP Med om te besparen op de overheidsuitgaven zou ons inziens leiden tot een stijging van het aantal personeelsleden in TBS wegens ziekte en uiteindelijk pensionering wegens ziekte. In tijden van een lerarentekort is het al te vroeg volledig afschrijven van deze mensen dan ook geen optie. Aangezien de (Vlaamse) Overheid gaat voor het activeren van zoveel mogelijk mensen, is het dan ook logisch dat je mensen die voor een maximaal draagbaar deel willen blijven presteren, aanmoedigt en dus niet al te snel parkeert. In dit licht ook misschien tijd om werk te maken van een degelijke oplossing voor tijdelijke personeelsleden…

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs