Kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de afdelingen Vlaams Brabant & BHG en Hoger Onderwijs

kandidaten
03.05.2021

Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de volgende twee afdelingen: Vlaams Brabant & BHG en Hoger Onderwijs

Oproep tot kandidaten

Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan artikel 48 van het Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA kunnen zich kandidaat stellen voor één of voor beide mandaten van de hierboven vermelde afdeling.

De voornaamste voorwaarden zijn:

  • ten minste gedurende drie jaar lid zijn van het VSOA-Onderwijs of de ACLVB op het ogenblik van de kandidaatstelling;
  • in regel zijn met het betalen van de vakbondsbijdragen;
  • geen sanctie hebben gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO-VSOA;
  • deel uitmaken van de afdeling inzake het mandaat waarvoor men zich kandidaat stelt.

De kandidaturen moeten ten laatste op 19 mei ‘21 via een met de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar:

VSOA-Onderwijs
T.a.v. de voorzitter M. Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als bewijs. Deze mededeling op de website www.vsoa-onderwijs.be geldt als enige oproep.