Kandidaatstelling van tijdelijke aanstelling voor bepaalde en doorlopende duur in het GO!

Jonge leerkracht
16.05.2024

Kandidaatstelling tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur (TABD)

Wil je in aanmerking komen voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur (TABD) in het GO! dan moet je daarvoor eerst elektronisch kandideren. Dit kan uitsluitend elektronisch via GO! jobs.

Dit is verplicht voor wie wil lesgeven in een school of instelling, maar ook voor wie er een administratieve of ondersteunende functie wil uitoefenen. Dit geldt ook voor wie aan de slag wil in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).  Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar. Kandideren kan tot en met 14 juni 2024.

Elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duurKandidaatstelling tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD)

Personeelsleden die al aan het werk zijn in het GO! en die aan de voorwaarden voldoen om hun recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) te laten gelden, moeten dit voorrangsrecht aanvragen bij de scholengroep waar het recht is verworven en waar men het wil laten gelden.
Dit moet gebeuren via het standaardformulier “Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur”. Dit formulier moet vóór 15 juni 2024 worden verstuurd naar de raad van bestuur van de scholengroep en dit via een aangetekend schrijven.

Elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur
 

Alle informatie over een tijdelijke aanstelling van bepaalde en doorlopende duur in het GO! vind je op deze pagina.

 

Brochure

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Dan kan je gebruik maken van onze brochure 9. Tijdelijke aanstelling voor bepaalde & doorlopende duur Hoe word ik TADD? 

Alle informatie omtrent de tijdelijke aanstelling voor bepaalde en doorlopende duur en de procedure voor kandideren lees je ook in onze brochure.

Deze digitale brochure is gratis en kan aangevraagd worden via e-mail naar info@vsoa-onderwijs.be