Investeren in de toekomst is investeren in onderwijs en er niet in besparen!

Leerkracht
30.09.2021

Besparen in een sector in nood getuigt van een slecht, ondoordacht beleid

De onderwijssector verkeert in grote nood. Veel schoolgebouwen verkeren in een slechte staat en in veel lokalen laat de infrastructuur te wensen over. De onderwijskwaliteit gaat erop achteruit. Weinigen voelen zich nog geroepen om het lerarenberoep uit te oefenen wegens onaantrekkelijke werkomstandigheden. Ook de exodus zet zich door: almaar meer leerkrachten keren het onderwijs de rug toe. Met een acuut en nijpend lerarentekort tot gevolg.

Dat er in de onderwijssector alweer moet worden bespaard, was dan ook één van de opmerkelijkste highlights uit de Septemberverklaring. Niet enkel opmerkelijk, maar vooral onbegrijpelijk, gezien in de sector net nu de noden heel hoog zijn en dit op alle vlakken. Daarenboven treft deze Vlaamse regering een maatregel waarmee ze haar eigen hoge ambitie om de onderwijskwaliteit te verbeteren, gegarandeerd zal torpederen. Dit grenst aan het surrealisme…

Marnix Heyndrickx: “Deze Vlaamse regering blijft vasthouden aan haar credo: Meer doen met minder. Dit getuigt van een slecht en ondoordacht beleid.”

Dat dit getuigt van een slecht en ondoordacht beleid hoeft geen verdere motivering. Het is overduidelijk dat deze Vlaamse regering blijft vasthouden aan haar credo: “Meer doen met minder”. Dat deze boodschap hard binnenkomt in het onderwijsveld is dan ook niet verwonderlijk. Des te meer er amper twee weken geleden nog een nieuwe cao werd afgesloten waarin er een aantal, weliswaar bescheiden, stappen zijn gezet om ons onderwijs weer op de rails te krijgen.

Het onderwijspersoneel verdient méér respect en waardering

De voorbije maanden werd het onderwijspersoneel veelvuldig in de bloemen gezet en geprezen voor hun dagelijkse inzet tijdens de coronapandemie. “Ze verdienen daarvoor veel waardering en respect”, klonk het vanop verscheidene banken en uit verschillende hoeken. Ze krijgen daar nu zelfs een beloning voor: het Vlaams onderwijs wordt alweer als pasmunt gebruikt om mee het begrotingstekort te helpen halveren. Hiermee deelt deze Vlaamse regering een nieuwe kaakslag toe aan het onderwijsveld; de zoveelste in de rij.

Wordt het onderwijspersoneel nu ook nog verondersteld om “dank u” te zeggen voor deze zoveelste blijk van erkenning? Een beetje respect en waardering; dat en niets anders is waar het onderwijspersoneel om vraagt. Zij zijn het meer dan grondig beu om iedere keer opnieuw als passe partout te worden gebruikt.

Laat de schoolbellen maar rinkelen op 5 oktober… Als daarmee het geweten van minister van Onderwijs Weyts en bij uitbreiding van deze voltallige Vlaamse regering is gesust; so be it… Dat van ons daarentegen allerminst… Het personeel van het grootste bedrijf van Vlaanderen verdient méér RESPECT én WAARDERING; niet met woorden, maar met DADEN!!! Investeren in de toekomst is investeren in onderwijs en er niet in besparen!

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor het persbericht.