Herfstvakantie verlengd; afstandsonderwijs voor 2de en 3de graad secundair onderwijs

CORONA
30.10.2020

Het federaal Overlegcomité heeft beslist om voor alle onderwijsniveaus - met uitzondering van het hoger onderwijs - de herfstvakantie te verlengen tot en met 15 november. Vanaf 16 november wordt voor de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs afstandsonderwijs verplicht.

Klik hier voor de update.


Herfstvakantie verlengd tot 15 november

Met uitzondering van het hoger onderwijs wordt voor alle onderwijsniveaus de herfstvakantie verlengd tot en met 15 november. Op 16 november hervatten de lessen.

Regime na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie, de evolutie van de besmettingscijfers weliswaar daarbij in acht nemende, gelden voor de desbetreffende niveaus de onderstaande afspraken.

Basisonderwijs

Voltijds contactonderwijs vanaf 16 november.

Secundair Onderwijs

- Voltijds contactonderwijs vanaf 16 november voor de leerlingen van de eerste graad.

- Voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad secundair onderwijs wordt er vanaf 16 november (en tot minstens 1 december) verplicht overgeschakeld naar halftijds afstandsonderwijs. Dat wil zeggen dat deze leerlingen nog maximaal 50 % contactonderwijs mogen krijgen. Vóór 1 december komt er een evaluatie. Dan zal worden bekeken of voltijds contactonderwijs opnieuw mogelijk is.

Voor de kwetsbare leerlingen wordt contactonderwijs verzekerd.


Deeltijds Kunstonderwijs

Voor de academies geldt vanaf 16 november code rood. Leerlingen onder de 12 jaar kunnen voltijds naar de academies gaan. Leerlingen vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen dat doen in groepen van maximaal 4 leerlingen.

Volwassenenonderwijs

De centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor de basiseducatie starten vanaf 16 november in code rood volgens de desbetreffende draaiboeken.
Klik hier voor het draaiboek volwassenenonderwijs CVO.
Klik hier voor het draaiboek volwassenenonderwijs CBE

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs wordt er alvast tot het eind van dit kalenderjaar geschakeld naar afstandsonderwijs. Vanaf 1 december is voor de eerstejaarsstudenten en tijdens de practica contactonderwijs wel mogelijk.

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s)

De centra blijven beschikbaar tijdens de kantooruren vanaf 3 november tot en met 15 november.

Opvang tijdens verlenging herfstvakantie voor leerlingen basisonderwijs

In eerste instantie zorgen de ouders maximaal zelf voor opvang tijdens de bijkomende week herfstvakantie.
Wanneer dit niet mogelijk is, wordt tijdens de bijkomende week herfstvakantie in opvang voorzien door de lokale besturen/Vlaamse Gemeenschapscommissie en dit vanuit hun regierol. Scholen kunnen hieraan hun medewerking verlenen; onderwijspersoneel kan zich hiervoor aanmelden, maar enkel op vrijwillige basis.

Klik hier voor meer info.
 

Klik hier voor de volledige update.