Geen voltijds contactonderwijs voor de tweede graad voor de paasvakantie en mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar

Mondmasker
18.03.2021

Het aantal besmettingen in het onderwijs is de laatste dagen fors toegenomen. Het is van groot belang dat de situatie nauwlettend wordt opgevolgd en gepaste maatregelen worden genomen.

Na overleg tussen minister van onderwijs Weyts, de onderwijspartners en de virologen werd beslist om de geplande versoepeling, het schakelen naar 100% voltijds contactonderwijs voor de 2e graad in het secundair onderwijs uit te stellen tot na de paasvakantie en de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar verplicht een mondmasker te laten dragen.

Met deze maatregelen tracht minister van onderwijs Weyts de basisscholen open te houden, 100% contactonderwijs in de secundaire scholen mogelijk te maken en de schoolomgeving voor het onderwijspersoneel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden. Of deze maatregelen na de paasvakantie zullen worden uitgevoerd is afhankelijk van de epidemiologische evolutie.

Klik hier om de volledige update te lezen.

 

Standpunt VSOA Onderwijs

Veiligheid voor onderwijspersoneel!

Het onderwijs ondergaat moeilijke tijden. Het coronavirus is een gevaar voor de schoolomgeving en voor het welzijn van leerkrachten. Naast de toenemende werkdruk om leerlingen te voorzien van kwalitatief afstandsonderwijs zorgt de Britse variant voor een hogere besmettingsgraad.

Steeds meer leerlingen en leerkrachten worden geconfronteerd met de gevaren van het coronavirus, geraken besmet of moeten noodgedwongen in quarantaine. Het invoeren van de mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar zal de veiligheid enigszins verhogen.

De vraag is of deze maatregel echter voldoende is om het aantal besmettingen te doen dalen. Als men in het onderwijs stabiliteit wil creëren, dringt een doeltreffende vaccinatiestrategie zich op. Het VSOA Onderwijs is daarom vragende partij om de onderwijspersoneelsleden versneld te vaccineren.

Koen De Backer
Ondervoorzitter VSOA Onderwijs