Fiscale documenten (2021) en Individuele rekening (kalenderjaar 2021)

formulier
09.03.2022

De fiscale documenten (fiscale fiche) m.b.t. de inkomsten van 2021 worden door AgODi digitaal verspreid via “Mijn Onderwijs: Personeel”. Via hetzelfde kanaal verspreidt AgODi vanaf eind februari 2022 digitaal ook nog de “Individuele rekening (kalenderjaar 2021)”.  Hiermee wordt u een overzicht geboden van de maandelijkse salaris- en andere betalingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) die u hebt ontvangen tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Fiscale documenten (fiscale fiche) m.b.t. de inkomsten van 2021

Vanaf eind maart kan u de fiscale documenten (fiscale fiche) m.b.t. de inkomsten van 2021 downloaden via “Mijn Onderwijs: Personeel”. U kan zich aanmelden via de elektronische identiteitskaart, een token, een beveiligingscode, of de app itsme®.

De fiscale fiche(s) (inkomsten 2021 ) heeft u nodig om uw belastingaangifte in te vullen. Wie gebruik maakt van Tax-on-web, vindt de fiscale fiche ook daar terug in de rubriek “Mijn documenten”.

Verspreiding fiche op papier

Een papieren versie van de fiche wordt enkel nog verzonden:
- aan gepensioneerde en tijdelijke personeelsleden die tijdens het schooljaar 2020-2021 geen prestaties meer leverden;
- aan personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om hun salarisbrieven verder op papier te blijven ontvangen;
- bij gewijzigde, nieuwe of geannuleerde fiches van het inkomstenjaar 2021 door regelingen in “negatief” tijdens de periode maart 2021 tot en met juli 2021 (verzending begin augustus 2021);
- bij het attest 281.25

Klik hier om de omzendbrief te downloaden.

Individuele rekening (kalenderjaar 2021)

Aan onderwijspersoneelsleden die een salaris rechtstreeks van AgODi kregen, wordt een document “Individuele rekening” met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar digitaal ter beschikking gesteld. Het is een sociaal document dat enkel wordt aangeboden als overzicht en waarmee men verder niets dient te doen.

De “Individuele rekening (kalenderjaar 2021)” wordt vanaf eind februari 2022 digitaal verspreid door AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten) via “Mijn Onderwijs: Personeel” en kan daar ook worden gedownload. Aanmelden kan via de elektronische identiteitskaart, een token, een beveiligingscode, of de app itsme®.

Het document “Individuele rekening” is dus een overzicht van de maandelijkse salaris- en andere betalingen zoals: vakantiegeld, eindejaarstoelage en uitgestelde bezoldiging die het voorgaande kalenderjaar werden ontvangen inclusief de informatie die werd meegedeeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De salarisbrieven maken integraal deel uit van de “Individuele rekening”.

Op de website www.agodi.be/salaris vindt u een rubriek veel gestelde vragen en het antwoord daarop.

Klik hier om de omzendbrief te downloaden.