Extra coronamaatregelen in het onderwijs

Corona
21.03.2021

Op het federaal overlegcomité van afgelopen vrijdag kregen de ministers van onderwijs van de verschillende gemeenschappen de opdracht om extra maatregelen uit te werken. De eerder genomen maatregelen met name de mondmaskerplicht in het vijfde en het zesde leerjaar en het terugdraaien van de geplande versoepelingen volstonden niet.

Na raadpleging van het onderwijsveld en de virologen en na afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen werden er zondagavond 21 maart ’21 extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen blijven geldig tot aan de paasvakantie en hebben als doel het risico op besmetting maximaal te beperken. Met deze maatregelen hoopt men dat leerlingen tot aan de paasvakantie zoveel mogelijk naar school kunnen gaan en dat er na de paasvakantie een volledige heropstart kan komen met voltijds contactonderwijs. Of dit haalbaar zal zijn zal afhangen van de epidemiologische situatie.

De bijkomende maatregelen zijn gebaseerd op drie kapstokken, namelijk het scheiden van klasgroepen, organiseren van activiteiten in open lucht en het vermijden van contacten tussen volwassenen.

1. Het scheiden van klasgroepen

Verplichte maatregel:

De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun eigen klas.

Aanbevelingen:

 • Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen.
 • Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend.
 • Doe een beroep op leegstaande ruimtes in de buurt, zoals cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen … om de groepen nog beter te spreiden.
 • De paasexamens kan je veilig organiseren volgens de eerder gecommuniceerde richtlijnen.

 

2. Activiteiten in open lucht

Verplichte maatregel:

Extra-murosactiviteiten zijn alleen toegestaan in de eigen klasgroep en in openlucht.

Aanbevelingen:

 • Laat lunchpauzes, (turn)lessen,... maximaal buiten doorgaan.
 • Verplaats je lerarenkamer naar buiten.

 

3. Vermijd contact met volwassenen

Verplichte maatregelen:

 • Vergaderingen mogen alleen digitaal plaatsvinden.
 • Fysieke inschrijvingen zijn niet toegestaan.
 • Externen zijn niet toegelaten op school voor schoolbezoeken.

Enkel deze buitenstaanders zijn toegelaten binnen de schoolmuren:

 • CLB-personeel
 • Leraren in opleiding
 • Externe praktijkleraren
 • Verpleegkundigen en therapeuten
 • Persoonlijke assistenten
 • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum
 • Tolken voor doven en slechthorenden
De preventieadviseurs zien toe op de correcte naleving van deze maatregelen.

 

In gemeenten waar volgens de Risk Assessment Group (RAG) een verhoogde waakzaamheid van kracht is, moet vanaf 1 besmetting in een klas, de klasgroep in quarantaine. Voor deze groep leerlingen wordt dan afstandsonderwijs ingericht.

Deze maatregelen worden nu geanalyseerd door het coronacommissariaat en zullen daarna worden teruggekoppeld naar de leden van het federaal overlegcomité.

 

Klik hier voor de volledige update.

 

Bezorgd over de organisatie van de scholen en het welzijn van de personeelsleden

Het VSOA Onderwijs is bezorgd over de haalbaarheid van de maatregelen die op zondagavond door de ministers van onderwijs van de verschillende gemeenschappen werden voorgesteld. De aangekondigde maatregelen zijn een zware ingreep op de organisatie van een school en zullen voor extra werklast zorgen. Vele personeelsleden zitten reeds op hun tandvlees en het is belangrijk dat we blijven waken over het welzijn van het personeel. We stellen ons de vraag of deze extra maatregelen het risico op besmetting drastisch zullen verminderen. Verder blijven we er op hameren om het onderwijspersoneel versneld te vaccineren. Dit is en blijft de sleutel tot meer stabiliteit in het onderwijs.

Koen De Backer
Ondervoorzitter VSOA Onderwijs