Decreet Lerarenambt: VSOA-Onderwijs eist correct, sociaal overleg!

VSOA
21.03.2023

Dinsdag 21 maart stond er een informeel overleg gepland waarin het voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt zou worden toegelicht. Dit in afwachting van het opstarten van de formele onderhandelingen.

Minister Weyts vond het nodig om - nog voor de aanvang van dat informeel overleg én dus ook voor de start van de formele onderhandelingen – in het VRT radioprogramma De Ochtend en later ook aan het persagentschap Belga al een aantal maatregelen die hij wil doorvoeren, kenbaar te maken. Hij deed dit later op de dag ook nog eens officieel in een school in Schoten…

Door dit te doen, geeft minister Weyts het niet mis te verstaan signaal dat correct, sociaal overleg – het leidmotief van het VSOA overigens - voor hem van ondergeschikt belang is… Verder getuigt dit  ons inziens ook van een overduidelijk gebrek aan respect voor de sociale partners an sich… Dit blijkt uit wat hij op Radio 1 zei: “Nu moeten de sociale partners ook nog hun zegen geven. Ik ga ervan uit dat ze dit met een openheid van geest bekijken”. Hij voegde daaraan ook nog toe dat hij geen tegenkanting verwacht…

Het VSOA-Onderwijs kan niet anders dan hieruit concluderen, dat voor minister Weyts het sociaal overleg maar een schijnvertoning is; niet meer dan een verplicht nummertje. Immers de laatste weken had het VSOA-Onderwijs er trouwens al meermaals op gewezen dat de termijnen inzake onderhandelingen – tijdig ontvangen van de uitnodiging(en) en bijbehorende documenten – dienden te worden gerespecteerd. Wanneer er te elfder ure nog bijkomende of gewijzigde documenten worden doorgestuurd, is het niet mogelijk om zich op een ordentelijke manier  voor te bereiden;  laat staan deze onderhandelingen op een correcte en degelijke wijze met enige kans op slagen te voeren. 

Door nu in de pers én in het onderwijsveld, zonder voorafgaand overleg én de verplichte onderhandelingen, uitgebreid en inhoudelijk al nieuwe maatregelen te lanceren, lijkt het dat het onderwijsveld voor voldongen feiten wordt geplaatst. Dit veroorzaakt niet alleen opnieuw onrust bij het onderwijspersoneel; minister Weyts heeft daarmee ook een vertrouwenscrisis in het leven geroepen.

Het VSOA-Onderwijs is dan ook van mening, dat de onderhandelingen niet verder kunnen worden gezet vooraleer het vertrouwen is hersteld. Het VSOA-Onderwijs eist correct, sociaal overleg!

Samen met de andere onderwijsvakbonden heeft het VSOA-Onderwijs dit meegedeeld via een persmededeling.

Klik hier om de persmededeling te downloaden.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs