De coronabarometer voor het onderwijs

coronavirus
01.02.2022

In navolging van de invoering van de coronabarometer voor de volledige samenleving heeft minister van onderwijs Weyts een coronabarometer specifiek voor het onderwijs ontworpen. Deze heeft als doel transparantie en perspectief te brengen in de te nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 31 januari ’22 vond een overleg plaats tussen minister van onderwijs Weyts, de onderwijspartners en de experten om de laatste hand te leggen aan de coronabarometer voor het onderwijs. Tijdens de coronacrisis zorgde de pandemie ervoor dat het recht op leren van alle kinderen en jongeren een ferme knauw kreeg door de vele besmettingen waar het onderwijs mee te kampen kreeg. Er moet steeds gestreefd worden naar een evenwicht tussen veiligheid enerzijds en de pedagogische en organisatorische belangen anderzijds. Wij blijven van mening dat de veiligheid voor het onderwijspersoneel en bij uitbreiding voor alle leerlingen voor ons van primordiaal belang is.

Een barometer met 4 niveaus

De barometer heeft als doel om meer duidelijkheid en transparantie te bieden. In tegenstelling tot deze van het federaal overlegcomité, heeft de coronabarometer voor het onderwijs 4 kleurencodes. Zo werd de kleurencode ‘groen’ toegevoegd met als doel te verwijzen naar de terugkeer van de ‘normaliteit’ waarin het de bedoeling is om toch enkele zaken mee te nemen uit de coronacrisis. In iedere kleurencode (groen-geel-oranje-rood) wordt er een basispakket van maatregelen ingebouwd. Deze baseren zich voornamelijk op het gebruik van mondmaskers, ziekte en hygiëne en op ventilatie, verluchting en afstand. Hoewel deze basismaatregelen meer houvast moeten bieden, kunnen ze helaas niet in beton worden vast gebeiteld. Afhankelijk van de aard van de variant of de epidemiologische situatie zullen deze regels moeten worden aangevuld met bijkomende maatregelen die noodzakelijk zijn om besmettingen te voorkomen.

Uitgangspunten

Het is in ieders belang om te streven naar een veilige schoolomgeving, waarbij het risico op besmetting zoveel als mogelijk wordt ingedijkt. Naast de basismaatregelen die in de coronabarometer werden opgenomen, is het steeds mogelijk dat er door het uitvoeren van een lokale risicoanalyse bijkomende maatregelen moeten worden genomen. De praktische modaliteiten die aan deze maatregelen zijn verbonden, dienen te worden besproken op het bevoegd lokaal overlegcomité. Wanneer een school wordt getroffen door een lokale uitbraak, behoort het steeds tot de opties om over te gaan tot het sluiten van één of meerdere klassen en indien noodzakelijk de volledige school.

Bekijk hier de volledige update