Covid als beroepsziekte

covid
17.01.2022

Covid-19besmetting als beroepsziekte

Aan de beroepsziektenlijst werd code 1.404.05 toegevoegd. Daardoor wordt elke ziekte veroorzaakt door SARS­CoV-2 als een erkende beroepsziekte beschouwd en dit voor personeelsleden betrokken bij een uitbraak van de besmetting op de werkvloer vanaf 18 mei 2020 tijdens het uitoefenen van hun beroep.
Dit betekent dat het voortaan mogelijk is om te melden met dien verstande dat aan onderstaande voorwaarden is voldaan om erkend te kunnen worden als beroepsziekte.

- Er zijn minimum 5 personen (dit hoeven niet noodzakelijk allemaal personeelsleden te zijn)  die binnen een periode van 14 dagen besmet zijn met Covid-19;
- de 5 personen deelden, net zoals het getroffen personeelslid, dezelfde werkruimte;
- bij elk van de betrokken personeelsleden werd de besmetting bevestigd door een moleculaire test of een antigeentest;
- alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18 mei 2020;
- tussen de bevestigde gevallen moet er een epidemiologische samenhang zijn;
- de overdracht van het virus werd bevorderd door de arbeidsomstandigheden (onmogelijk om afstand te houden, geen of gebrekkige ventilatie...).


Melding beroepsziekte Covid-19

De melding van een besmetting met Covid-19 als beroepsziekte gebeurt via het formulier “Melding van een beroepsziekte – Covid-19”.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Het eerste deel van het formulier “Melding van een beroepsziekte: Covid-19” en “Attest bij uitbraak Covid-19” worden ingevuld door de werkgever.
Deel 2 van het formulier:  “Medisch getuigschrift BZ Covid-19”,  “Attest bij uitbraak Covid-19” en de  “Bijlage attest uitbraak Covid-19” worden ingevuld door de arbeidsarts.

Info in detail leest u in de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief van februari 2022.