Coronavirus: VSOA-Onderwijs tevreden met code oranje voor basis- en secundair onderwijs

Mensen met mondmasker
20.10.2020

Met de doorschakeling naar code oranje voor het basis- en secundair onderwijs komen er verscherpte en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Dit om de veiligheid, het welzijn en welbevinden van zowel leerlingen als het onderwijspersoneel zoveel mogelijk te garanderen. Het behouden van het afstandsonderwijs onder een soepeler vorm maakt het allemaal organisatorisch ook meer haalbaar.


Tijdens het overleg tussen de onderwijsvakbonden, minister van Onderwijs Weyts en de onderwijsverstrekkers werd dus beslist om door te schakelen naar code oranje. Er komen verscherpte en bijkomende veiligheidsmaatregelen voor alle leerlingen en voor het onderwijspersoneel. Leerlingen van de 2de en de 3de graad kunnen voltijds naar school blijven komen, maar voor hen is het evenwel mogelijk om ook afstandsonderwijs in te richten.

Na de stijgende besmettingscijfers die de kaart van ons land rood doen kleuren en de verstrengde maatregelen die het Overlegcomité van de federale regering heeft genomen, was een doorschakeling naar code oranje voor de hand liggend.

Bijkomende en verscherping maatregelen zijn noodzakelijk

Het VSOA-Onderwijs is tevreden met de overschakeling naar code oranje en de daaraan gekoppelde bijkomende en ook strengere maatregelen. Ze moeten ertoe bijdragen dat in de eerste plaats in de volledige schoolomgeving de veiligheid wordt verzekerd. Tegelijkertijd dragen ze ook bij aan het welzijn en welbevinden van zowel leerlingen als het onderwijspersoneel.  

Volgens de virologen is die schoolomgeving nog altijd een redelijk veilige omgeving… Maar toch moeten we alert blijven. Het aanscherpen van de mondmaskerplicht en het uitdrukkelijk benadrukken van het belang van de afstandsregel zijn dan ook essentieel om die veilige omgeving te kunnen waarborgen in de toekomst.
Wij zijn er ons van bewust dat het verre van evident is om les te geven en de lessen te volgen met een mondmasker, maar het blijft één van de doeltreffende maatregelen om ons tegen het virus te beschermen. Wij blijven dan ook met aandrang vragen om het onderwijspersoneel voldoende te voorzien van mondmaskers, zodat ze hun job in alle omstandigheden veilig kunnen uitvoeren.

Behoud afstandsonderwijs maakt het ook praktisch meer organiseerbaar

Vandaag, onder code geel, zorgde de implementatie van de voorgeschreven maatregelen al in heel wat scholen voor organisatorische problemen met onvermijdelijke en bijkomende werkdruk voor het onderwijspersoneel tot gevolg.  
Het VSOA-Onderwijs heeft er dan ook uitdrukkelijk voor geijverd om het afstandsonderwijs voor de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs te behouden. Wij zijn dan ook tevreden dat daarop is ingegaan.
Daarenboven is het een goede zaak, dat de scholen nu ook niet langer gebonden zijn aan het eerder vooropgestelde percentage van exact 50 % afstandsonderwijs… Na akkoord in het bevoegde onderhandelingscomité – en dus mét instemming én steun van het personeel – kan, indien dat wenselijk zou zijn, dat percentage voortaan zelf worden ingevuld naar maat. Dit zal ongetwijfeld de praktische organiseerbaarheid ten goede komen en op deze manier kan de bijkomende werkdruk voor al het onderwijspersoneel worden gemilderd. Wij stellen dan ook ten volle ons vertrouwen in de plaatselijke personeelsvertegenwoordiging om dit laatste te bewerkstelligen.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs