Coronacrisis: Tijdelijke uitbreiding Verlof wegens overmacht loopt door

verlof overmacht
02.02.2022

Eerder deelden wij via onze website al mee, dat een onderwijspersoneelslid opnieuw het recht had om gebruik te maken van bijkomend verlof wegens overmacht en dit vanaf 8 november tot en met 31 december 2021…

Inmiddels werd het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In dat besluit wordt de einddatum “31 december 2021” niet langer vermeld, omdat de Vlaamse regering deze maatregel heeft afgestemd op de maatregel van de federale regering inzake de tijdelijke werkloosheid van werknemers.

Dat betekent dat ook voor het onderwijspersoneel de maatregel doorloopt nà 31 december 2021 en dit zolang de maatregel “tijdelijke werkloosheid in de privésector” van kracht is.

Het recht om gebruik te maken van bijkomend verlof wegens overmacht is mogelijk om een minderjarig kind, waarmee het samenwoont, op te vangen wanneer het niet naar school of naar een kinderdagverblijf kan of wanneer het verplicht afstandsonderwijs moet volgen.

Ook in het geval van quarantaine of isolatie van het kind kan er een beroep op het verlof wegens overmacht worden gedaan.

Meer info over het verlof wegens overmacht leest u  in de omzendbrief “Verlof wegens overmacht”.

Klik hier om de omzendbrief: “Uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona” te downloaden.