Commissie van Wijzen: VSOA-Onderwijs zal niet ingaan op uitnodiging Commissie

overleg
28.01.2023

De “Commissie van Wijzen” moet tegen eind 2023 een blauwdruk klaar hebben om het huidige onderwijs te moderniseren en te hervormen...

De onderwijsministers van de laatste twintig jaar zijn er eigenlijk nooit in geslaagd om de neerwaartse spiraal waarin het Vlaams onderwijs zich al jaren bevindt te doorbreken. Inmiddels bleef de onderwijskwaliteit verder achteruitgaan. En daarbovenop kampt dat onderwijs nu ook nog met een acuut tekort aan leraren…

Om de impasse tussen de betrokken actoren – de politiek, de overheid, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden - te doorbreken, werd een Commissie van Wijzen in het leven geroepen. Deze Commissie kwam er op initiatief van onderwijsminister Weyts. Dirk Van Damme, pedagoog en dus onderwijsexpert, werd aangeduid als voorzitter en mag samen met twintig andere onderwijsdeskundigen de honneurs waarnemen.

Uitnodiging Commissie van Wijzen

Eind 2022 ontving het VSOA-Onderwijs, net al de andere onderwijsvakbonden, van de voorzitter van de Commissie Dirk Van Damme een uitnodiging…

In die uitnodiging stelt Van Damme dat de Commissie de taak heeft om een blauwdruk voor te bereiden van een toekomstgericht leraren- en schoolbeleid en dat één van haar eerste prioriteiten het organiseren van hoorzittingen is met de betrokken actoren; dus ook met de onderwijsvakbonden.

Verder vermeldt hij ook nog dat de Commissie kennis heeft genomen van de standpunten die al in eerdere hoorzittingen in het Vlaams Parlement werden ingenomen, maar dat zij toch nog eens onze visie op de belangrijkste knelpunten wil horen…

Het VSOA-Onderwijs zal niet ingaan op de uitnodiging!

Het deed dan ook meer dan onze wenkbrauwen fronsen, dat minister Weyts nu nog een Commissie aan het werk zet en dit gezien de sense of urgency.
De scherpe kritiek die hij op 18 januari ll. tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams parlement kreeg, van zowel de meerderheidspartijen als de oppositie, was dan ook meer dan terecht. Weyts wordt verweten dat hij onvoldoende ingrijpt om aan  de dalende leerprestaties en het lerarentekort te verhelpen en dus zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. Ook het feit  dat hij niet gewonnen is voor een lerarenloopbaanpact, zoals trouwens ook in het regeerakkoord staat, wordt hem kwalijk genomen.

Het VSOA-Onderwijs heeft dus bedenkingen bij alweer de zoveelste commissie… In acht nemende dat het Vlaams onderwijs al geruime tijd zeer ziek is wat overduidelijk blijkt uit de diagnose die al meerdere malen door verscheidene actoren werd gesteld. Daarbij werden ook de vele pijnpunten opgelijst… Over de remedies – en die zijn er - om aan deze pijnpunten te verhelpen, was er spijtig genoeg weinig of geen consensus onder degenen die ze moeten toepassen…

Desalniettemin gaf het VSOA-Onderwijs toch te kennen dat het geen vooroordelen heeft t.a.v. de Commissie van Wijzen. Toch moeten wij telkens opnieuw vaststellen, dat Dirk Van Damme te pas en te onpas in de pers voorafnames meent te moeten doen…  “Het zit hem allemaal in de manier van werken, de arbeidsreglementering, de rechtspositieregeling. Het moet een stuk flexibeler. De huidige decreten rechtspositie zijn uitgeleefd…”; zei hij eerder al In De Ochtend op VRT Radio 1 en in De Standaard. In “De Afspraak” op 18 januari, aan de zijde van minister Weyts, herhaalde hij dat…

Het VSOA-Onderwijs zal de blauwdruk, die de Commissie eind 2023 wordt verondersteld voor te leggen, aftoetsen en beoordelen op zijn kwaliteiten, deugdelijkheid en haalbaarheid.
Het VSOA-Onderwijs zal echter niet ingaan op de uitnodiging van Van Damme. Participeren aan de werkzaamheden van de Commissie is voor het VSOA-Onderwijs niet wijs, omdat dit een objectieve evaluatie van onzentwege in de weg zou staan. Bovendien willen wij niet vermeld worden als organisatie die heeft meegewerkt aan de blauwdruk.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs