Commissie der Wijzen: een zeer kostbare tijdverspilling

18.12.2023

Het Vlaams onderwijs bevindt zich al jarenlang in een impasse. Dat was eind 2022 niet nieuw.  Het VSOA-Onderwijs had van meet af aan dan ook heel wat bedenkingen bij alweer een commissie… Een nieuwe commissie – dit na de commissie Brinckman – was, gezien de sense of urgency van de problematiek, echt niet nodig. Meer nog: zelfs een kostbare tijdverspilling.
 

Marnix Heyndrickx: “Gezien de sense of urgency;
een zeer kostbare tijdverspilling”


Het VSOA-Onderwijs heeft zich trouwens nooit van de indruk kunnen ontdoen, dat minister Weyts en een aantal politieke partijen maar wat blij waren dat zij hun verantwoordelijkheid (weer) konden doorschuiven. Want door onder anderen het probleem van het acute lerarentekort  uit te besteden, zette minister Weyts zèlf nog maar eens in de verf dat hij eigenlijk nooit bij machte is geweest om het ontij te keren.

Het is al lang duidelijk:  onderwijsverstrekkers en heel wat politici hebben het niet zo voor het huidige statuut van de leraar… Voor hen mogen de huidige decreten rechtspositie, die dat statuut wettelijk regelen en garanderen, gerust onder de loep. Voor sommigen zelfs de prullenmand in.

Het VSOA-Onderwijs zal zich echter blijven verzetten tegen de voorbedachtheid waarmee men het lerarenstatuut verder wil afbreken en zelfs torpederen. Het VSOA-Onderwijs is als enige onderwijsvakbond dan ook niet ingegaan op de uitnodiging van de voorzitter van de “Commissie der Wijzen” voor een hoorzitting…

De voorstellen en aanbevelingen uit de blauwdruk zijn wat ze zijn. Het VSOA-Onderwijs zal ze grondig bestuderen en ze op hun kwaliteiten, deugdelijkheid en haalbaarheid beoordelen.

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier om het rapport van de Commissie van Wijzen te downloaden.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs