Code geel blijft vooralsnog van kracht in leerplichtonderwijs

vsoa ONDERWIJS
14.10.2020

Na overleg tussen de onderwijspartners werd beslist om code geel vooralsnog te handhaven in het leerplichtonderwijs. Desalniettemin is er de bereidheid om binnen het onderwijs over te schakelen naar code oranje. In het kader daarvan staat er maandag as. bijkomend overleg gepland. In het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs wordt uiterlijk tegen de herfstvakantie wel al overgeschakeld naar code oranje en dit op basis van de huidige draaiboeken.

Uit de cijfers van het contactonderzoek door de CLB’s blijkt, dat zowel het aantal besmettingen als het aantal quarantaines in het leerplichtonderwijs niet stijgt en dus eerder stabiel blijft. Dit in tegenstelling tot de trend die zich de laatste weken in de samenleving manifesteert.

Uit diezelfde cijfers komt ook naar voren, dat het merendeel van de vastgestelde besmettingen hun oorsprong hebben buiten de school.

Leerplichtonderwijs blijft in code geel; vooralsnog…

Op basis van bovenstaande conclusies werd er tijdens het overleg beslist dat code geel van kracht blijft in het leerplichtonderwijs; vooralsnog althans… Want binnen het onderwijsveld is er evenwel de bereidheid om over te schakelen naar code oranje en dit gezien de evolutie van de besmettingscijfers in de samenleving en de ingrijpende en bijkomende maatregelen die hieromtrent al zijn genomen om een verdere verspreiding van het virus in te dijken.

Daarom staat er op maandag 19 oktober opnieuw overleg gepland over eventuele aanpassingen aan de huidige draaiboeken voor het leerplichtonderwijs. Bij een overschakeling naar code oranje moeten immers zowel de veiligheid, als de praktische haalbaarheid, de onderwijskwaliteit als het welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel worden gegarandeerd.

In afwachting van het overleg dringt het Vlaams onderwijsveld er alvast op aan, dat er voorrang wordt gegeven aan het onderwijs en dit door bijkomende maatregelen te nemen om de  vervoersstromen te beperken. Het verplichten van o.a. telewerk zou daartoe kunnen bijdragen. Hiervoor wordt in de richting gekeken van het federaal overlegorgaan dat vrijdag 16 oktober voor het eerst samenkomt.

Volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs naar code oranje

In het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs wordt uiterlijk tegen de herfstvakantie wel al overgeschakeld naar code oranje en dit gezien het groot aantal volwassen leerlingen en cursisten in deze niveaus. De overschakeling zal gebeuren op basis van de huidige draaiboeken.

Klik hier voor het persbericht van minister Weyts.