COC, COV en VSOA-onderwijs staken niet op 31 mei

VSOA
17.05.2022

Solidair met de hele openbare sector

Op 31 mei staakt het gemeenschappelijk vakbondsfront in sommige bedrijven en organisaties van de openbare sector. De actie is gericht tegen de algemene malaise in de sector. ACV Openbare diensten, ACOD en VSOA willen duidelijk maken dat het ambtenarenberoep meer respect en ondersteuning verdient. Vandaag voelt het personeel zich in de steek gelaten. Het ambtenarenpensioen staat op de helling, in bepaalde sectoren loopt het sociaal overleg slecht, sommigen stellen een goede statutaire tewerkstelling in vraag en de syndicale premie is al te lang niet meer geïndexeerd.

COC, COV en VSOA-onderwijs ondersteunen de terechte eisen die het gemeenschappelijk vakbondsfront in de openbare sector aankaart bij de overheid en zijn uitdrukkelijk solidair met alle collega’s in die sector. Werken bij en voor de overheid moet een degelijke en aantrekkelijke tewerkstelling zijn met een rechtvaardig loon en goede werkomstandigheden. COC, COV en            VSOA-onderwijs hameren op goed sociaal overleg om dat te bewerkstelligen.

Nu symbolische ondersteuning acties

Ook de onderwijssector kent meer dan genoeg problemen. Denk maar aan het grote lerarentekort, de hoge werkdruk, de vele burn outs, de grote klassen in het onderwijs... Het zijn stuk voor stuk problemen waar dringend een oplossing voor moet komen. Bovendien moeten onderwijsinstellingen nog altijd afrekenen met de gevolgen van de coronacrisis en staan we opnieuw voor grote uitdagingen door de oorlog in Oekraïne. Voor de onderwijsteams zal de afronding van het schooljaar nog een heel intens proces zijn.

Daarom zullen we in naam van alle onderwijspersoneelsleden met beperkte delegaties deelnemen aan tussentijdse acties, tot aan de voordeur van verantwoordelijke ministers. Op 23 juni vindt de Dag van de Openbare diensten plaats. Op dat moment zullen we de aangekaarte problemen nog eens extra onder de aandacht brengen.

COC, COV en VSOA-onderwijs beslisten om nu niet te grijpen naar het ultieme middel van een staking in onderwijs op 31 mei 2022.

Klik hier om de gezamenlijke persmededeling te downloaden.


Koen Van Kerkhoven

Secretaris-generaal COC

 

Marianne Coopman

Algemeen secretaris COV

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-onderwijs