Cao XII MVD+personeel: Erkenning, waardering én betere arbeidsvoorwaarden dankzij cao XII

schilder
08.12.2022

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd voor een bepaalde periode. In een onderwijscao zijn die van toepassing op het onderwijspersoneel (leraren en administratief en opvoedend personeel), maar ook op het MVD+-personeel ( het Meester-, Vak- en Dienstpersoneel). Dat zijn ondersteunende medewerkers in een school of centrum zoals busbegeleiders en keuken- poets- en onderhoudspersoneel. In de scholen en centra zijn er daarvan vandaag meer dan 17.000 tewerkgesteld.

Meer erkenning en waardering én betere arbeidsvoorwaarden dankzij cao XII

Dankzij deze laatste onderwijscao krijgt het MVD+-personeel eindelijk meer erkenning en waardering! Deze groep personeelsleden zorgt er immers voor dat een school of centrum iedere dag optimaal kan functioneren. Niettegenstaande zij sensu stricto deel uitmaken  van het onderwijspersoneel van een school of centrum én in de feiten dus onmisbaar zijn, werden en worden zij niet altijd als dusdanig beschouwd…

Via onderwijscao XII krijgen zij uitzicht op aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, zodat hun arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Om dit te bewerkstelligen gaat er 3,7 miljoen euro van het cao-budget naar het ondersteunend personeel. Heel wat nieuwe maatregelen zijn inmiddels al in voege. De werkgroep MVD+-personeel heeft ondertussen haar werkzaamheden afgerond, zodat ook de andere maatregelen nu kunnen worden uitgerold.

De maatregelen

- 1,1 procent loonsverhoging t.a.v. het jaar 2014 voor het voltallige MVD-personeel;
- verhoging van de eindejaarstoelage en uitbetaling ervan in de maand december voor het voltallige MVD-personeel, inclusief voor- en naschoolse opvang en niet-zonale busbegeleiders ;
- verhoging van de bestaanszekerheidsvergoeding voor zonale en niet-zonale busbegeleiders naar 10 euro per dag en dit voor de maanden juli en augustus;
- Pluspas voor het contractueel MVD-personeel, het onderhoudspersoneel en busbegeleiders, waarmee men recht heeft op een vermindering van de toegangsprijs voor o.a. pretparken, musea.

Het formulier voor het aanvragen van de bestaanszekerheidsvergoeding moet uiterlijk 15 december 2022 worden ingediend bij AgODi.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Meer informatie over dit item leest u in onze VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief editie januari 2023.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs