Blauwdruk Commissie van Wijzen: meer flexibiliteit, nog grotere inzetbaarheid en afbraak van het statuut

Raad van Wijzen
21.12.2023

Maandag ll. kreeg de pers de primeur; dinsdag was het de beurt aan de sociale partners voor een toelichting van de blauwdruk van de “Commissie van Wijzen”. Grote afwezige was de minister van Onderwijs…

Na een eerste, globale lezing van de blauwdruk en de toelichting door de voorzitter van de commissie Van Damme, werd de vrees van het VSOA-Onderwijs meer dan waarheid… Voor startende leraren mogen er dan wel een aantal goede maatregelen in zijn opgenomen; tal van andere voorstellen baren ons zorgen! Zeer grote zorgen!!!

Nog meer flexibiliteit en een nog grotere inzetbaarheid eisen van de leerkracht is dan ook “le fil rouge” in deze blauwdruk… Een bredere inzetbaarheid via een affectatie aan het schoolbestuur in de plaats van aan een school, deeltijds werken onaantrekkelijk en zelfs onmogelijk maken door te snoeien in de verlofstelsels, daaraan gekoppeld het inperken van de vaste benoeming in de tijd, het invoeren van een “zogenaamde” 38-uren week… En ga zo maar door…

“een samenraapsel van herkauwde,
ondoordachte en onrealistische hersenspinsels
op het lijf geschreven
van de onderwijsverstrekkers…”

 

Deze blauwdruk is o.i. niet meer dan een samenraapsel van herkauwde, ondoordachte en onrealistische hersenspinsels die vooral op het lijf zijn geschreven van de onderwijsverstrekkers… Daarenboven zijn een aantal voorstellen een regelrechte aanval op het huidig statuut. Hiermee zal het lerarenberoep énkel nog onaantrekkelijker worden gemaakt en dreigt het lerarentekort verder toe te nemen.

Wanneer minister Weyts met deze voorstellen toch aan de slag zou willen, dan zal hij onvermijdelijk toch naar een consensus moeten streven tussen de sociale partners. Het is nu al duidelijk dat deze blauwdruk ervoor heeft gezorgd, dat het water tussen die sociale partners niet enkel dieper dan ooit is!  Het is ook nog heel troebel geworden.  

De komende weken zal het VSOA-Onderwijs de blauwdruk verder analyseren, maar wij geven nu al te kennen dat de emmer overloopt. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de voorbedachtheid waarmee men het lerarenstatuut verder wil afbreken en zelfs torpederen.

Syndicale acties en ook stakingen zijn voor het VSOA-Onderwijs dan ook onvermijdelijk! Na de kerstvakantie – in de loop van de maand januari – zullen er hieromtrent informatievergaderingen plaatsvinden.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs