Besparingen onderwijs: Niet investeren is ook een vorm van besparen

besparingen
14.10.2021

Minister van Onderwijs Weyts heeft zijn besparingsoefening openbaar gemaakt. De door de Vlaamse regering beloofde beleidsinvesteringen komen er niet. Dit getuigt op zijn minst van een ondoordacht beleid én een wel zeer korte termijnvisie.

Volgens minister van Onderwijs Weyts is het zijn intentie om de eerder aangekondigde besparing van 112,5 miljoen euro zo pijnloos mogelijk door te voeren… Dat zou volgens hem toch moeten blijken uit zijn besparingsoefening die hij heeft gemaakt. Zijn voorstel werd door de coalitiepartners CD&V en Open Vld goedgekeurd en gevalideerd.

Het VSOA-Onderwijs is in eerste instantie opgelucht, dat de werkings- en omkaderingsmiddelen van de scholen en centra gevrijwaard blijven. Zo wordt het onderwijspersoneel - weliswaar op korte termijn - “gespaard”. Maar dit is het dan ook…

Immers het niet uitvoeren en dus schrappen van de beleidsinvesteringen in onderwijs (46 miljoen euro), investeringen door de Vlaamse regering ooit met veel tromgeroffel aangekondigd, getuigt op zijn minst van een ondoordacht beleid én een wel zeer korte termijnvisie. Des te meer die broodnodige beleidsinvesteringen moesten dienen om de werkdruk van het Vlaams onderwijspersoneel te verlagen en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

Marnix Heyndrickx: “Niet investeren is ook een vorm van besparen. Vlaamse regering knibbelt aan haar eigen beleid”

Dit alles staat ook nog eens in zeer schril contrast en bovendien haaks op de nieuwe onderwijscao’s die recent werden afgesloten en waarin er een aantal, weliswaar bescheiden, stappen zijn gezet om ons onderwijs weer op de rails te krijgen. Dit grenst niet langer aan het surrealisme; dit is surrealisme…

Het Vlaams onderwijs verkeert in een zeer diepe crisis. Veel schoolgebouwen bevinden zich in een slechte staat, de onderwijskwaliteit gaat erop achteruit en het lerarentekort neemt stilaan dramatische vormen aan. Besparen op onderwijs valt niet meer uit te leggen, gezien in deze sector net nu de noden heel hoog zijn en dit op alle vlakken.

Deze besparingen vallen bovendien niet te rijmen met de hoge ambitie van deze Vlaamse regering om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ze knibbelt hiermee niet enkel aan haar eigen beleid; ze torpedeert ook alle beloftes die ze eerder heeft gemaakt.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs