Beslissing om te versoepelen komt te vroeg

corona masker
09.03.2021

Het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs heeft op dinsdag 9 maart 2021 vernomen dat de minister van Onderwijs, Ben Weyts, scholen vanaf maandag 29 maart 2021 de mogelijkheid wil geven om opnieuw fysiek les te geven aan de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. De minister bevestigde ook dat alle leerlingen in het leerplichtonderwijs na de paasvakantie, vanaf 19 april 2021, opnieuw fysiek les zullen kunnen volgen.

Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik nochtans niet van die aard om nu al zo’n beslissingen te nemen. De geplande maatschappelijke versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien nog in negatieve zin beïnvloeden. De huidige situatie voldoet dus niet aan de voorwaarden voor deze verdere versoepelingen in onderwijs. De daling van het thuiswerk in alle economische sectoren en een haperende uitrol van de vaccinaties versterkt de bezorgdheid van de vakbonden alleen maar.

Onderwijspersoneel is geen prioritaire doelgroep voor die vaccinaties. Verder rijst ook de vraag of het openbaar vervoer voorbereid is op de terugkeer van grote groepen leerlingen naar school. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in onderwijs pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat.

De vakorganisaties doen daarom een nieuwe oproep om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in onderwijs misschien mogelijk zijn.

Op woensdag 24 maart 2021 is een nieuw overleg van de sociale partners onderwijs gepland. Wanneer op dat ogenblik niet aan alle voorwaarden voldaan is, zullen, wat de onderwijsvakbonden betreft, de scholen niet verder kunnen versoepelen. Wanneer in tussentijd de cijfers duidelijk verslechteren, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs de sociale partners onderwijs vervroegd weer samen te roepen om de voorziene versoepeling op 29 maart opnieuw in vraag te stellen en de volledige situatie opnieuw te evalueren.

Klik hier om de persmededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront te downloaden.

Lees hier de volledige update omtrent de genomen beslissingen.