Affichecampagne: Afstandsleren of digitaal communiceren = personeel de nodige middelen geven

VSOA ONDERWIJS
02.09.2020

De onderwijsvakbonden  ACOD, COC en het VSOA-Onderwijs zijn een affichecampagne gestart  om het onderwijspersoneel te informeren.

Tijdens de maanden voorafgaand aan de zomervakantie diende er in eerste instantie als gevolg van de coronacrisis te worden ingezet op afstandsonderwijs en digitaal communiceren. Niet al het onderwijspersoneel beschikte daarvoor over de nodige infrastructuur en software en velen onder hen maakten dan ook extra kosten om hun opdracht toch te kunnen uitvoeren…

Desalniettemin staat er in de respectievelijke decreten rechtspositie duidelijk gestipuleerd dat aan het onderwijspersoneel de nodige middelen ter beschikking moeten worden gesteld en dat gemaakte extra onkosten moeten worden vergoed.

Naar aanleiding daarvan zijn de onderwijsvakbonden  ACOD, COC en het VSOA-Onderwijs een affichecampagne gestart  om het onderwijspersoneel daarover te informeren.

Deze affiche werd aan al onze afgevaardigden toegestuurd met als doel ze in de lerarenkamer omhoog te hangen. De affiche kan vanaf 1 september ook van onze website worden gedownload en kan op deze wijze ook digitaal verder onder de collega’s worden verspreid. ■

Klik hier om de affiche te downloaden.