Actieplan onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

leerlingen
01.04.2022

Scholen die Oekraïense kinderen opvangen, zullen extra middelen kunnen aanvragen. Daarvoor wil de minister -samen met enkele parlementsleden van de meerderheidspartijen- een nooddecreet indienen zodat scholen de nodige handvatten hebben om degelijk onderwijs te kunnen verschaffen.

 

Minderjarige vluchtelingen hebben vanaf dag 1 na hun registratie recht op onderwijs. Gezien er in korte tijd een grote toestroom van Oekraïense kinderen naar het onderwijs komt, heeft men 3 sporen vooropgesteld om onderwijs voor deze vluchtelingen te kunnen organiseren.

1. School lopen in het regulier onderwijs

Oekraïense leerlingen worden opgevangen in de klas (basisonderwijs en buitengewoon onderwijs). Zij zullen daar les volgen tussen andere Vlaamse leerlingen en waarin ze de Vlaamse leerdoelen trachten te behalen.

2. Opvang in aparte (OK)AN-klassen

Hier zal men voornamelijk aandacht besteden aan het leren van de Nederlandse taal en andere OKAN-leerdoelen.

3. Onderwijs in collectieve opvangcentra

In de opvangcentra zullen er ruimtes worden voorzien waar leerlingen onderwijs kunnen volgen. Daar zal men buiten de Vlaamse scholen en in aparte groepen les kunnen krijgen van Oekraïense leerkrachten die ondersteund worden door het online platform van het Oekraiëns ministerie van onderwijs.  

 

Via onderwijs.vlaanderen.be vind je alle maatregelen die worden opgenomen in het nooddecreet. Let op, dit nooddecreet is nog onder voorbehoud en moet nog worden goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Klik hier om de volledige update te lezen.