Actiedag Franstalig onderwijs

actiedag
09.02.2022

In het Franstalig onderwijs staat een actiedag in vakbondsfront gepland op 10 februari, nl. een samenkomst aan de kantoren van het ministerie van de Franstalige gemeenschap te Brussel.

De vakbonden vragen een echte erkenning en waardering voor alle personeelsleden, d.w.z. voor alle functies, die meer dan ooit tijdens de pandemie hun inzet en flexibiliteit toonden. De uitvoering van het “Pacte d ’excellence” leidt tot een waterval van hervormingen, met als gevolg een enorme werkoverlast

Over het lerarentekort valt niet te twijfelen, maar de huidige politieke miskenning zal jongeren er niet toe aanzetten voor het beroep te kiezen of te blijven uitoefenen.

Het VSOA Onderwijs neemt niet deel aan deze actie, maar verleent zijn steun aan onze Franstalige collega’s.