Actiedag 9 november 2022: Voor meer koopkracht, lagere energiefacturen en hogere pensioenen

VSOA.eu
20.10.2022

Op 21 september 2022 werd er actie gevoerd voor meer koopkracht, lagere energiefacturen, hogere pensioenen en rechtvaardige uitkeringen. Na het overleg dat erop volgde, konden wij niet anders dan besluiten dat aan bovenstaande eisen onvoldoende werd tegemoet gekomen.

Forse inflatie en hoge voedsel- en energiekosten

Ondertussen blijft de inflatie toenemen. Een wezenlijke daling van de energieprijzen kondigt zich niet meteen aan en de prijzen van voeding en andere noodzakelijke levensmiddelen stijgen significant. Hierdoor komen heel wat werknemers en gezinnen in financiële problemen.

Deze aanhoudend hoge kosten voor levensonderhoud, hoge energieprijzen en de forse inflatie dreigen onze samenleving verder in een diepe, sociale en economische crisis te storten. Ook de actieve, werkende middenklasse wordt hierdoor getroffen en verarmt.

Automatische loonindexering

Uit bepaalde hoeken kwam de vraag voor een indexsprong en zelfs het voorstel om de automatische loonindexering af te schaffen… Het indexmechanisme zorgt er echter voor dat de lonen de evolutie van de prijzen en de kosten voor het levensonderhoud volgen, zodat de koopkracht behouden blijft.
Dit mechanisme afschaffen, zou niet alleen een daling van de koopkracht betekenen; het zou ons collectief verarmen. Wie al in armoede leefde, zou daar nog dieper in geduwd worden en ook de werking van de collectieve diensten – ook onderwijs behoort daartoe – zou daardoor in het gedrang komen. Aan de automatische loonindexering kan niet geraakt worden. Dit is onbespreekbaar!

Duurzame, structurele maatregelen

Op 21 september 2022 kwamen we een eerste keer op straat. Voor meer koopkracht, lagere energiefacturen, hogere pensioenen en andere uitkeringen… Voor een waardig leven voor iedereen!

Regeringen moeten samen met vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers blijven zoeken naar duurzame, structurele oplossingen. Zo moet de koopkracht worden versterkt, moeten hogere pensioenen en rechtvaardige uitkeringen gewaarborgd worden en zijn er concrete maatregelen nodig, zodat de energiefactuur kan worden betaald. Ook de automatische loonindexering moet onvoorwaardelijk behouden blijven.

De ACLVB roept niet op tot een algemene staking maar wel tot een actiedag

Een oproep tot een algemene staking is het zwaarste stakingswapen dat een vakbond kan inzetten. Het betekent dat we dan een stilstand van het land zouden beogen. Gezien de realiteit dat heel wat mensen ook bezorgd zijn over de toekomst van hun job, hun bedrijf en velen zich eenvoudigweg geen dag loonverlies kunnen permitteren, leek ons oproepen tot een algemene staking niet gepast.

Bij een actiedag kiezen werknemers zelf of zij deelnemen en er is dus geen algemene oproep over gans het land heen. Het initiatief om al dan niet te staken wordt dan overgelaten aan jou en je collega’s.

Klik hier voor de affiche van de ACLVB.

Stakingsaanzegging VSOA-Onderwijs

In navolging van de beslissing van de ACLVB doet ook het VSOA-Onderwijs aan zijn leden geen oproep tot een algemene staking.

Het VSOA-Onderwijs zal voor woensdag 9 november 2022 echter wél een stakingsaanzegging indienen! Met deze stakingsaanzegging willen wij zo aan onze leden toch de mogelijkheid  geven om op 9 november 2022 deel te nemen aan de staking en een stakersvergoeding te ontvangen.

De leden van het VSOA-Onderwijs hebben de mogelijkheid om, naar hun keuze, te staken voor een halve dag of voor een volledige dag of te kiezen voor alternatieve acties.

Klik hier voor meer info.


Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs