Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

euro
22.03.2022

Wie in 2021 afstudeerde en op 31 december 2021 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Berekening van het vakantiegeld

Voor de berekening van het vakantiegeld baseert men zich op de prestaties geleverd tijdens het kalenderjaar (referentiejaar) dat eraan voorafgaat. Voor wat het vakantiegeld voor 2022 betreft, is dat het kalenderjaar 2021. Studeerde je in 2021 af, dan kon je pas vanaf 1 september 2021 aan de slag in het onderwijs. Dit impliceert, dat je dan in 2022 slechts op 1/3 van het maximaal bedrag aan vakantiegeld recht zou hebben.

Studeerde je in 2021 af en was je op 31 december 2021 jonger dan 25 jaar, dan kom je echter in aanmerking voor het aanvullend vakantiegeld, want ook de periode van 1 januari 2021 tot en met de vooravond van de eerste indiensttreding in het onderwijs telt mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Voorwaarden voor het verkrijgen van het aanvullend vakantiegeld

Je moet het bewijs leveren dat je:

- de leeftijd van 25 jaar niet hebt bereikt op 31 december van het referentiejaar;

- in dienst bent getreden in het onderwijs uiterlijk op de laatste werkdag van de 4 maanden volgend op het beëindigen van de studies.

Aanvraag van het aanvullend vakantiegeld

Het aanvullend vakantiegeld aanvragen, doe je door het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden, volledig en correct in te vullen en zo snel mogelijk naar dat werkstation te sturen waaronder de school van je eerste aanstelling ressorteerde.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.
Klik hier om de omzendbrief te downloaden.