Aanpassing ledenbijdrage: 0,24 euro per dag voor een onderwijsloopbaan zonder zorgen!

VSOA ONDERWIJS LEDENBIJDRAGE
16.12.2020

Als lid van het VSOA-Onderwijs heeft u gekozen voor een jonge, dynamische vakorganisatie in beweging met als topprioriteit een kwaliteitsvolle service naar de leden toe en dit iedere dag opnieuw... De VSOA SERVICELINE is dan ook één van onze troeven!  Respons gegarandeerd binnen de 24 uur!

Daarenboven kan u als onderwijspersoneelslid iedere dag een beroep doen op onze secretarissen en lokale afgevaardigden voor deskundig advies én voor bijstand met raad en daad… Wij vertolken ook uw stem tijdens de onderhandelingen; zowel op nationaal vlak als in de lokale comités.

0,24 euro per dag voor een onderwijsloopbaan zonder zorgen!

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de maandelijkse ledenbijdrage voor het personeel in actieve dienst 14,95 euro.  Gepensioneerden en studenten betalen iedere maand 4,95 euro.

Na aftrek van de syndicale premie betekent dit, dat je als actief personeelslid voor slechts 0,24 euro per dag op het VSOA-Onderwijs ten allen tijde kan rekenen voor een onderwijsloopbaan zonder zorgen!

Betaling ledenbijdrage

Indien u uw ledenbijdrage via maandelijkse domiciliëring betaalt, hoeft u zelf niets te ondernemen. Wij doen het nodige. Vanaf 1 januari 2021 betaalt u het correcte bedrag.

U betaalt via jaarlijkse overschrijving? Wij bezorgen u  in december 2020 via e-mail een betalingsuitnodiging met het nieuwe jaarbedrag voor 2021.

De jaarlijkse betalingsuitnodiging voor het lidgeld wordt niet langer meer met de post verstuurd, maar via e-mail. Deze mail werd op 15 december 2020 verstuurd met als onderwerp “Betalingsuitnodiging 2021”.
Indien u deze betalingsuitnodiging niet meteen in uw mailbox terugvindt, checkt u best uw SPAM mailbox of neemt U contact op met de ledenadministratie via info@vsoa-onderwijs.be of telefonisch op het nummer  02/529.81.30

Leden van wie we echter geen mailadres in onze administratie hebben én via overschrijving hun jaarlijks lidgeld betalen, ontvingen deze betalingsuitnodiging wél nog met de post.

Bijkomende, exclusieve voordelen


Wij herinneren u er graag aan, dat u  als lid van het VSOA-Onderwijs ook nog van een aantal exclusieve en financieel interessante voordelen geniet die uitsluitend zijn voorbehouden voor onze leden.

Naast de uitgebreide, professionele dienstverlening naar onze leden toe, krijgt u tweemaandelijks het  ledenmagazine Argument thuisgestuurd en kan u gratis intekenen op onze digitale Nieuwsbrief.

Daarin vindt u naast heel wat interessante informatie ook het standpunt van het VSOA-Onderwijs aangaande actuele onderwijsitems en de  lopende onderhandelingen. Verder wordt ook de concrete toepassing van nieuwe regelgeving uitvoerig toegelicht en in de terugkerende rubriek Vraag & Antwoord geven wij het antwoord op de meest gestelde vragen van de afgelopen maand.

Onze handige en interessante brochures met daarin heel wat nuttige informatie aangaande specifieke thema’s uit het onderwijs kan u gratis aanvragen via info@vsoa-onderwijs.be; u krijgt ze dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

U zit dus goed bij het VSOA-Onderwijs
en dit voor slechts 0,24 euro per dag…