Aanpassing coronamaatregelen in het onderwijs

leerlingen
27.10.2021

Na overleg met de onderwijspartners, minister van Onderwijs Ben Weyts en de experten werden de maatregelen aangepast om het aantal besmettingen die zich in het onderwijs manifesteren te doen dalen.

Maatregelen basisonderwijs

Een groot deel van alle besmette leerlingen bevinden zich in het basisonderwijs. Daarom werd tijdens het overleg de beslissing genomen om na de herfstvakantie een mondmaskerplicht in te voeren voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Indien nodig kunnen scholen extra maatregelen nemen of de mondmaskerplicht uitbreiden als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Deze maatregelen moeten ook worden besproken op het daarvoor bevoegde lokale overlegcomité.

 

Wanneer moeten leerlingen het mondmasker dragen?

  • Vanaf het moment dat leerlingen plaats hebben genomen in de klas, stil blijven zitten, voldoende afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie aanwezig is, mag het mondmasker af.
  • Als leerlingen intense fysieke contacten kunnen vermijden, zijn zij niet verplicht om buiten het mondmasker te dragen.

In het buitengewoon onderwijs geldt deze maatregelen voor de leerlingen vanaf de leeftijd van 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie dit mogelijk is.

 

Test- en quarantainestrategie leerlingen

Vanaf 8 november worden er in het basisonderwijs enkel leerlingen getest als ze symptomen vertonen. Indien er bij 4 of meer besmettingen in een klas gedurende één week 4 of meerdere besmettingen worden vastgesteld, treedt de procedure bij clusteruitbraken in werking en moet deze klas 1 week in quarantaine worden geplaatst.

 

Nieuwe richtlijnen voor personeel, ouders en derden

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen moeten nieuwe richtlijnen worden gehanteerd. Zo wordt er gevraagd om de aanwezigheid van derden te beperken. Wanneer zij toch de school moeten betreden, dienen zij een mondmasker te dragen. Ook personeelsleden die voorkeur geven aan het dragen van een mondmasker kunnen dit ten allen tijde opzetten indien zij dit nodig achten.

Oudercontacten en vergaderingen moeten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Voor eetfestijnen dient men de maatregelen van de bredere samenleving te volgen en is een covid safe ticket vereist. Net zoals in andere sectoren wordt telewerk opnieuw sterk aanbevolen voor dat deel van de opdracht waarvoor de aanwezigheid op school niet is vereist.

Indien nodig kunnen scholen op advies van de preventieadviseur scherpere maatregelen nemen om besmettingen te voorkomen. Het blijft van groot belang dat iedereen blijft inzetten op de luchtkwaliteit. Een goede ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit is en blijft een belangrijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus en andere mogelijke infectieziektes te beperken.

Klik hier om de volledige update te lezen.