8 maart – Internationale dag van de rechten van de vrouw

vrouwendag
08.03.2023

Hoewel al in 1909 hieraan gedacht werd, zal men tot 1972 moten wachten vooraleer hij in Europa goed verankerd wordt. Simone de Beauvoir zal 8.000 vrouwen samenbrengen voor een mars.

Op 8 maart 1977 wordt naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrouw van 1975 door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarbij hun lidstaten worden verzocht om een “ Internationale dag van de vrouw” te vieren.

Die Dag van de Rechten van de Vrouw ontstond uit een uitsluitend feministische beweging. Hij is tegenwoordig van cruciaal belang want daar bestaan nog altijd talrijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de 21e eeuw.

Het VSOA voert de strijd tegen die ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en stelt ze ook aan de kaak.

We benadrukken onder meer:

1. Pensioenongelijkheid mannen-vrouwen verminderen door het:

  • opkrikken van het minimumbedrag van de pensioenen voor vrouwen zonder volledige loopbaan of zonder job
  • toekennen van de mogelijkheid voor vrouwen om een pensioenbonus te genieten
  • zonder beperking in rekening brengen van de loopbaanonderbrekingen om familiale redenen voor de berekening van de pensioenen.

2. Het glazen plafond bestrijden. “Equal pay” mannen-vrouwen.

Het begrip "glazen plafond" verwijst naar het feit dat vrouwen in de bedrijfshiërarchie kunnen opklimmen, maar slechts tot een bepaald niveau. Het resultaat is dat zij grotendeels afwezig zijn in de top van de hiërarchie. Er zij op gewezen dat vrouwen met het glazen plafond te maken hebben zowel in de private als in de publieke sector, maar ook in vele andere sectoren, waaronder vakbonden, werkgeversorganisaties, NGO's, academische autoriteiten, politieke partijen, enz…

3. Een beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven, wat een echte toegevoegde waarde is voor het personeelslid. Dit evenwicht kan verschillende vormen aannemen, zoals gereglementeerd telewerken en ouderschapsverlof, die nog steeds hoofdzakelijk voorbehouden zijn voor vrouwen. Veel mannelijke werknemers durven er niet om te vragen om geen slechte indruk te maken op hun werkgever.

We nodigen je uit om kennis te nemen van de getuigenissen van onze Algemeen secretaris, mevrouw Bea Foubert, en van onze vertegenwoordigster bij het Internationaal Onderwijs, mevrouw Muriel Vigneron, op het YouTubekanaal van VSOA

Bron: www.Vsoa.eu  8 maart – Internationale dag van de rechten van de vrouw | VSOA