11 oktober: actie Hoger Onderwijs Het geld is op!

betoging 11 oktober vsoa
02.10.2023

De financiering per student daalde de voorbije 15 jaar van ruim 9.500 € naar minder dan 7.500 euro per jaar. Dit als gevolg van besparingsmaatregelen.

Hierdoor kunnen de Vlaamse hogescholen en universiteiten elk jaar op ruim 667 miljoen € minder werkingsmiddelen rekenen! Waren die besparingsmaatregelen er niet geweest, dan zou het hoger onderwijs dus ieder jaar 667 miljoen € méér aan werkingsmiddelen hebben ontvangen én ontvangen.

Vanaf 11 oktober is het geld op!

667 miljoen € minder werkingsmiddelen betekent dat vanaf 11 oktober het geld op is! De gevolgen hiervan zijn niet min…

Verlies aan jobs door het niet vervangen van vertrekkende medewerkers en/of door rechtstreekse ontslagen. Hierdoor stijgt de werklast én werkdruk voor de blijvende personeelsleden en dit in het bijzonder in het licht van de toenemende onderwijs- en onderzoeksbelasting.

Universiteiten en hogescholen zijn ook genoodzaakt om te besparen op uitrusting, gebouwen, sociale voorzieningen en ondersteuning.
 

Betoging op 11 oktober


Op 11 oktober 2023 - de dag waarop het geld op is  - organiseren alle vakbonden van het hoger onderwijs samen een betoging tegen de besparingen in het hoger onderwijs én voor een publieke herfinanciering van het hoger onderwijs.


De onderwijsvakbonden eisen dat de Vlaamse regering 667 miljoen euro per jaar extra investeert in het hoger onderwijs: dat is het bedrag dat we elk jaar missen als we de financiering per inschrijving  in 2008 vergelijken met de financiering vandaag.

Deze betoging is erg belangrijk: voor ons is dit het startpunt van een beweging waarmee we de noodzaak van meer middelen voor het hoger onderwijs op de politieke agenda willen plaatsen. Een sterke verhoging van de publieke middelen voor hoger onderwijs is immers noodzakelijk om ook in de toekomst de kwaliteit en werkbaarheid van ons hoger onderwijs te kunnen garanderen.

Omdat deze actie niet gericht is tegen de besturen van de instellingen hoger onderwijs hebben de drie vakbonden ervoor gekozen om geen algemene stakingsaanzegging in te dienen.

Wij roepen dan ook al onze leden op om deel te nemen aan deze betoging en ook collega’s en studenten te motiveren om deel te nemen.


Praktische info m.b.t. de betoging lees je in de flyer.

Klik hier om de flyer te downloaden.