Maatregelen tegen lerarentekort zijn te bescheiden en weinig ambitieus

lerarentekort
20.10.2021

De tien maatregelen die door minister van Onderwijs Weyts in het Vlaams Parlement werden aangekondigd, getuigen van weinig daadkracht en een flets efficiënt beleid.

Net zoals de maatregelen die hij eerder al nam (o.a. zij-instromers 8 jaar anciënniteit laten meetellen, de digisprong en de bijsprong) zijn ook deze nieuwe voorstellen té bescheiden en weinig ambitieus.

Het VSOA-Onderwijs is dan ook van mening dat ze ontoereikend zullen zijn om het lerarentekort op korte termijn een halt toe te roepen. De maatregelen zijn enkel lapmiddelen die de oorzaken voor het tekort weinig of niet ten gronde aanpakken.


 “Deze maatregelen zijn lapmiddelen die de oorzaken
van het tekort weinig of niet ten gronde aanpakken”


Bovendien heeft het VSOA-Onderwijs heel wat vragen en bedenkingen bij een aantal maatregelen… Zo is het niet ondenkbaar dat het versneld kunnen behalen van een diploma via de VDAB zal leiden tot een degradatie van het  pedagogisch bekwaamheidsbewijs en een devaluatie van de onderwijskwaliteit.

Deze bekommernis geldt evenzeer wanneer minister Weyts  pleit voor meer soepelheid inzake de erkenning van competenties. Mensen zonder diploma al laten starten - ook al is het na een verkorte procedure – staat ons inziens diametraal tegenover zijn voornemen om het lerarenberoep te herwaarderen. En het spoort al evenmin met een verplichte toegangsproef voor de lerarenopleiding, want net door die proef wil hij de lat hoger leggen voor die opleiding en ze daarmee opwaarderen…

Dat leerkrachten jonger dan dertig “vriendelijk” worden verzocht om meer voltijds te presteren – ze zijn immers “in de fleur van hun leven en moeten dus worden geactiveerd voor een voltijdse loopbaan” aldus Weyts nog -  is voor het VSOA-Onderwijs totaal onbegrijpelijk en dé spreekwoordelijke brug té ver. Dit zal het combineren van werk en privé alleen maar bemoeilijken en de uitstroom van jonge, startende leerkrachten nog doen toenemen.

Ook de aangekondigde imagocampagne om het lerarenberoep te herwaarderen heeft ons inziens enkel maar zin wanneer het beroep effectief ook weer aantrekkelijk wordt. En dat kan alleen maar door de werkdruk te verlagen en het welbevinden van al het onderwijspersoneel te verhogen. Enkel zo zal je mensen ervan kunnen overtuigen om de stap naar het onderwijs te zetten.

De huidige problemen waarmee het Vlaams onderwijs heeft te kampen, vereisen een out of the box denken. Churchill’s motto “Never let a good crisis go to waste” indachtig is o.i. dit het momentum om alvast het debat te openen over een vereenvoudiging van de Vlaamse onderwijsstructuur. Een oefening in efficiëntie.

Het behouden van de huidige structuur kost geld, veel geld. Dat geld kan veel beter worden besteed; o.a. voor structurele maatregelen die op middellange termijn mensen opnieuw én bewust ervoor zullen doen kiezen om leraar te worden.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs