Wat kunnen wij voor u doen?

Het VSOA Onderwijs verleent zijn diensten aan alle onderwijspersoneelsleden uit om het even welk onderwijsnet, uit om het even welke categorie en op elk niveau. Het gaat hierbij concreet over actieve – zowel statutairen als contractuelen - als gepensioneerde personeelsleden uit:

 

 

Ook werkzoekenden, schoolverlaters en studenten uit de lerarenopleiding kunnen op onze diensten een beroep doen.

U kan bij het VSOA Onderwijs terecht voor deskundig advies en informatie omtrent:

Regelgeving

♦    Verstrekken van correcte informatie en advies i.v.m. onderwijsregelgeving

♦    Verdedigen van uw persoonlijke belangen tijdens de overleg- en
      onderhandelingscomités in uw school of instelling

Aanstelling, vaste benoeming en reaffectatie

♦    Controle op de correcte toewijzing  van de opdrachten bij de aanvang van het schooljaar
      voor tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde en voor doorlopende duur

♦    Controle op de correcte toewijzing van vaste benoeming, mutatie, nieuwe affectatie,
      toelating tot de proeftijd

♦    Controle op een correcte toepassing van reaffectatie en wedertewerkstelling

♦    Advies bij het zoeken naar een betrekking

♦    Hulp bij de aanvraagprocedure voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur
      en vaste benoeming en bijstand bij het bepalen van je voorrang daarvoor

♦    Op aanvraag optreden als waarnemer tijdens selectiegesprekken, proeven en examens

Verlofstelsels & loopbaanonderbreking

♦  Deskundig advies in het maken van de juiste keuze inzake loopbaan- onderbreking,
    verlofstelsel

♦  Berekening van de financiële weerslag ervan

Wedde en pensioen

♦  Correcte prognose van je wedde en pensioen

Juridische bijstand

           ♦   Verlenen van juridische bijstand bij: conflicten, toewijzing van vaste benoeming,
                weddeproblemen, orde- en tuchtmaatregelen, Raad van State, Arbeidsrechtbank,
                Kamer/ Raad en College van Beroep
               
(Op het ogenblik van de feiten die aan de oorsprong liggen van de vraag om
                juridische bijstand moet men minstens 12 maanden lid zijn van het VSOA Onderwijs
                of van een andere Groep van het VSOA of van de ACLVB.)

 

 

Delen: