VSOA Organogram & Statuten


Klik hier om de diavoorstelling van het organogram te downloaden.

Statuten van het VSOA

STATUTEN VAN HET VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT

De huidige Statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het VSOA van 28 november 2017 en bekrachtigd door het Nationaal Bureau van de ACLVB van 16 januari 2018.

BENAMING, SOCIALE ZETEL, DOELSTELLINGEN

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, afgekort VSOA, in het Frans SLFP, Syndicat Libre de la Fonction Publique en in het DuitsFGÖD, Freie Gewerkschaft für den Öffentlichen Dienst, is de openbare sector van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB).

De sociale zetel van het VSOA en zijn Secretariaat-Generaal zijn gevestigd Lang Levenstraat 27-29 te 1050 Brussel.

Het VSOA is een vakorganisatie die op nationaal en internationaal vlak werkzaam is en die de belangen van al de categorieën van het personeel in overheidsdienst verdedigt.

·        hoofdstuk 1. benaming, sociale zetel, doelstellingen

·        hoofdstuk 2. lidmaatschap, ontslag, sancties, uitsluiting

·        hoofdstuk 3. structuren van het vsoa

·        hoofdstuk 4. financieel beheer

·        hoofdstuk 5. allerlei bepalingen

http://www.vsoa.eu/modules/file/icons/application-pdf.png Download hier de volledige tekst.

 

Delen: