Akkoord over uitstapregeling is eindelijk een feit...

11 mei 2012 - Vandaag 11 mei 2012 is er tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront een akkoord afgesloten aangaande de uitstapregeling terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. Onderaan dit artikel vindt u de perstekst van de Vlaamse regering en een toelichting die u beiden integraal kan downloaden.

Uitstapregeling

Witte rook in zicht?

9 mei 2012 - Met de principebeslissing van de Vlaamse regering van 28 februari 2012 werd de afschaffing van de uitstapregeling aangekondigd. Meer dan twee maand later is er nog altijd geen witte rook. Dit zegt veel, zo niet alles over de daadkracht of liever het gebrek eraan van de huidige Vlaamse regering. Hopelijk komen zij de volgende uren tot het besef, dat de tijd dringt…

Investering in megalomaan luxueus onderwijsproject... Que?

7 mei 2012 - Uit de federale staatskas wordt meer dan 100 miljoen euro geput voor een luxeproject als de Europese school in Laken… Dit staat in schril contrast met de infrastructuurproblemen waarmee het onderwijs in Vlaanderen en Brussel nu al en zeker de komende jaren zal te kampen hebben. Kinderen van Europese werknemers hebben evenveel recht op onderwijs als kinderen uit Brussel en Vlaanderen ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn… Over de kostprijs en de grandeur van het project valt echter wel wat te zeggen…

De daadkracht van de Vlaamse regering...

"Goed bezig" (ook al zeggen ze van niet)

7 mei 2012 - De Vlaamse regering vindt van zichzelf dat ze goed bezig is… Dat staat althans te lezen in een webartikel van De Standaard van 5 mei 2012. De miserietaks, de groene subsidies en het Uplace-dossier lijken dit ons inziens niet te bevestigen… Hopelijk moeten we daar binnenkort ook de uitstapregeling in het onderwijs niet aan toevoegen…

Aanmoedigingspremie aanvragen kan nu ook online

28 april 2012 - De aanmoedigingspremie toegekend door de Vlaamse overheid als aanvulling bij de onderbrekingsuitkering van de RVA voor loopbaanonderbreking of thematische verloven kan nu ook online worden aangevraagd.

Pensioenhervorming en TBS - Update

3 april 2012 - In afwachting van een wetsontwerp zullen de formele onderhandelingen in Comité A binnen afzienbare tijd van start gaan. Pas na afronding van die formele onderhandelingen zullen wij definitief kunnen meedelen wat die nieuwe regeling uiteindelijk en concreet zal inhouden.

Sociale verkiezingen

De VSOA Onderwijs-kandidaten voor de VUB

26 maart 2012 - In bedrijven van een bepaalde omvang worden om de vier jaar sociale verkiezingen georganiseerd. Dit is ook het geval aan de vrije (hoge)scholen en universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Brussel. De bedoeling van deze verkiezingen is om de personeelsleden toe te laten hun vertegenwoordigers in de overlegorganen binnen hun onderwijsinstelling aan te duiden.

Verkiezingen ATP Personeel Raad van Bestuur Universiteit Gent

24 maart 2012 - Van 23 tot 27 april 2012 vinden er verkiezingen plaats van ATP Personeel voor de Raad van Bestuur in Universiteit Gent.

Eind maart krijg je meer brutoloon!

24 maart 2012 - Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in januari zal je eind deze maand meer brutoloon ontvangen.

Onderhandelingen worden opgestart

6 maart 2012 - Na overleg tussen de Vlaamse Regering en de onderwijsvakbonden werd in gemeenschappelijk vakbondsfront de beslissing genomen om met de Minister van Onderwijs Pascal Smet te onderhandelen over de maatregelen die werden genomen in het kader van de principebeslissing van de Vlaamse Regering.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS