Oostends stadsbestuur wil af van het stedelijk basisonderwijs

8 maart 2013 - Op de laatste vergadering van het ABOC van de stad Oostende was voor het VSOA-Onderwijs de maat vol. Het bestuur kon 5 maand na de eerste melding van de mogelijke overheveling naar het GO! nog steeds geen duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het stedelijk onderwijs. Een tijdspanne van 5 maand om een eerste contact te leggen met het GO! was blijkbaar onvoldoende.

Lidmaatschap VSOA-onderwijs

Belangrijke wijziging i.v.m. domiciliëringen

3 maart 2013 - Binnenkort dienen we, voor de leden die betalen met domiciliëring én de nieuwe leden, over te gaan tot het nieuwe, door Europa verplichte SEPA-systeem. Daarom moet er vanaf heden een nieuw aansluitingsformulier worden gebruikt.

Nieuwe onderwijscao's

Minister Smet geeft startschot voor onderhandelingen

1 maart 2013 - Op 1 maart 2013 werd uiteindelijk het startschot gegeven voor de onderhandelingen voor een vierde (hoger onderwijs) en een tiende onderwijs-cao (leerplichtonderwijs). In tegenstelling tot de vorige cao’s waarin wegens gebrek aan financiële ruimte vooral de nadruk lag op het kwalitatieve aspect, worden dus nu vooral financiële eisen gesteld zonder daarbij echter voorbij te gaan aan de factor kwaliteit.

HBO5-verpleegkunde

1 maart 2013 - De opleidingsverstrekkers van HBO5-verpleegkunde en de vakorganisaties van het betrokken personeel nemen in een gezamenlijke mededeling afstand van de inhoud van de brief die de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) schreef naar de minister van Gezondheidszorg en Welzijn, de Vlaamse minister van Onderwijs, de Europese president en vertegenwoordigers van het Europees parlement. Uit de brief menen we te moeten opmaken dat een HBO5-opleiding verpleegkunde niet meer zou mogen leiden tot het diploma van verpleegkunde...

Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op 2de nota

20 februari 2013 - In het kader van de verdere besprekingen aangaande de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs - meer bepaald naar aanleiding van de tweede nota die een discussienota blijkt te zijn - heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een reactie op die tweede nota verspreid.

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement

VSOA-Onderwijs participeert niet aan hoorzitting loopbaanpact

19 februari 2013 - De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement hield in januari en februari hoorzittingen over het loopbaanpact met experten en het middenveld. Het VSOA-Onderwijs wenste niet te participeren aan die hoorzitting. De redenen hiervoor werden omstandig toegelicht in een mededeling aan de Commissievoorzitter en de leden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Interprofessionele actiedag

13 februari 2013 - Op 21 februari 2013 zullen ACLVB, ABVV en ACV in gemeenschappelijk vakbondsfront sensibiliseringsacties organiseren. 21 februari 2013 wordt dus een interprofessionele actiedag. Hieronder vindt u alle praktische informatie.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief februari 2013

5 februari 2013 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari 2013 staat online.

Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront

1 december 2012 - In het kader van de verdere besprekingen aangaande de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs werd namens het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs een gezamenlijke mededeling verspreid. De mededeling wil een krachtig signaal geven, zowel aan de overheid als aan de leden van de klankbordgroep in het algemeen en de opleidingsverstrekkers in het bijzonder.

Vlaamse regering aanvaardt voorstel onderwijsvakbonden

Koopkracht onderwijspersoneel wordt gevrijwaard!

23 november 2012 - Vandaag, 23 november, werd een raamakkoord afgesloten tussen de Vlaamse regering en de overheidsvakbonden en dit n.a.v. de besparingsmaatregelen die aan de overheidssector werden opgelegd. Voor wat de sector onderwijs betreft, wordt het voorstel dat de onderwijsvakbonden op 16 november hadden voorgelegd, aanvaard. Dit op zijn minst spitsvondig voorstel zorgt ervoor, dat de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard. Zij zullen in hun portemonnee dus niets voelen van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS