Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement

VSOA-Onderwijs participeert niet aan hoorzitting loopbaanpact

19 februari 2013 - De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement hield in januari en februari hoorzittingen over het loopbaanpact met experten en het middenveld. Het VSOA-Onderwijs wenste niet te participeren aan die hoorzitting. De redenen hiervoor werden omstandig toegelicht in een mededeling aan de Commissievoorzitter en de leden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Interprofessionele actiedag

13 februari 2013 - Op 21 februari 2013 zullen ACLVB, ABVV en ACV in gemeenschappelijk vakbondsfront sensibiliseringsacties organiseren. 21 februari 2013 wordt dus een interprofessionele actiedag. Hieronder vindt u alle praktische informatie.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief februari 2013

5 februari 2013 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari 2013 staat online.

Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront

1 december 2012 - In het kader van de verdere besprekingen aangaande de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs werd namens het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs een gezamenlijke mededeling verspreid. De mededeling wil een krachtig signaal geven, zowel aan de overheid als aan de leden van de klankbordgroep in het algemeen en de opleidingsverstrekkers in het bijzonder.

Vlaamse regering aanvaardt voorstel onderwijsvakbonden

Koopkracht onderwijspersoneel wordt gevrijwaard!

23 november 2012 - Vandaag, 23 november, werd een raamakkoord afgesloten tussen de Vlaamse regering en de overheidsvakbonden en dit n.a.v. de besparingsmaatregelen die aan de overheidssector werden opgelegd. Voor wat de sector onderwijs betreft, wordt het voorstel dat de onderwijsvakbonden op 16 november hadden voorgelegd, aanvaard. Dit op zijn minst spitsvondig voorstel zorgt ervoor, dat de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard. Zij zullen in hun portemonnee dus niets voelen van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering.

VSOA-Onderwijs zal haar verantwoordelijkheid blijven opnemen!

17 november 2012 - Het VSOA-Onderwijs heeft constructief meegezocht naar oplossingen om het deel van het door de Vlaamse regering voorgestelde besparingsbedrag, zijnde 82 mio euro voor de sector onderwijs, te helpen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een creatief voorstel waarbij in eerste instantie de koopkracht van het onderwijzend personeel wordt gevrijwaard. Desalniettemin zal het VSOA-Onderwijs ook in de toekomst mee blijven nadenken en gaan wij hierbij voluit voor structurele en duurzame oplossingen die de attractiviteit van een job in het onderwijs onder geen beding mogen aantasten. Voor het VSOA-Onderwijs is dit dan ook een heilig huis dat niet mag gesloopt worden. Voor onze vakorganisatie moet bovendien ook het lesgeven an sich de hoogste prioriteit blijven genieten.

Spitsvondig voorstel vakbonden vrijwaart koopkracht onderwijspersoneel

16 november 2012 - De Vlaamse regering nam de beslissing dat de Vlaamse ambtenaren 1 procent van hun loon zouden moeten inleveren om voor een begroting in evenwicht te zorgen. Dit zou een besparing van 100 miljoen euro opleveren. 82 miljoen daarvan moest van het onderwijspersoneel komen. De onderwijsvakbonden hebben een spitsvondig voorstel op tafel gelegd, zodat de koopkracht van het onderwijzend personeel kan worden gevrijwaard. Afgaande op de positieve reacties van Vlaams minister-president Peeters gaan wij er dan ook van uit dat het voorstel ernstig in overweging zal worden genomen. Van de kant van het VSOA-Onderwijs sluiten wij ons dan ook graag aan bij het voornemen van Kris Peeters om eind volgende week definitief te kunnen landen.

Besparingen in de overheidssector

De maatregel én de gevolgen...

6 november 2012 - De Vlaamse Regering is van plan een maatregel door te voeren waarbij het loon van het onderwijspersoneel als pasmunt zal worden gebruikt om de beloofde investeringen in het onderwijs te realiseren en het gat in de begroting dicht te rijden. Wat houden de maatregelen die de Vlaamse overheid voorstelt nu precies in én wat zullen de concrete gevolgen zijn van een besparing van 1 % op het loon...

Besparingen in de overheidssector

Vlaamse Regering pleegt woordbreuk

25 oktober 2012 - De bittere pil van in februari - de Vlaamse Regering besliste toen eenzijdig om de uitstapregeling te hervormen - is nog maar net doorgeslikt of diezelfde Vlaamse Regering is van plan om het loon van het onderwijspersoneel te gebruiken als pasmunt om de beloofde investeringen in het onderwijs door te voeren. De Vlaamse Regering pleegt daarmee woordbreuk.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief oktober

23 oktober 2012 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van oktober 2012 is verschenen...

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS