Pas voor de klas... Maar voor hoelang?

Uitstroom startende leerkrachten

10 januari 2013 - Het onderwijstijdschrift Klasse zette een campagne op de rails met als doel om beginnende leerkrachten in het onderwijs te houden. Aanleiding voor dit opzet is de grote uitstroom tijdens de aanvangsjaren; meer dan 22 procent - in het secundair onderwijs zelfs meer dan 37 procent - keert binnen de vijf jaar immers het onderwijs de rug toe…

Meer koopkracht voor onderwijspersoneel dankzij cao’s!

Nieuwe onderwijscao’s

12 december 2013 - Op vrijdag 13 december worden de nieuwe onderwijscao’s ondertekend. Met deze cao’s wordt in de eerste plaats een concrete koopkrachtverhoging voor het onderwijspersoneel gerealiseerd onder de vorm van een verhoging van hun eindejaarstoelage. In de VSOA Nieuwsbrief editie december focussen we uitgebreid op de inhoud van de respectievelijke cao’s.

Sociale Dienst van het GO!

Nieuw adres vanaf 1 januari 2014!

12 december 2013 - De Sociale Dienst van het GO! verhuist op 1 januari 2014.

Geen banenverlies én behoud van rechten!

Transitie opvangcentra GO! naar beleidsdomein Welzijn

11 december 2013 – In het Radio 1-programma “De Ochtend” gaf Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, duiding omtrent de overheveling van de opvangcentra van het GO! naar het beleidsdomein Welzijn. Zijn uitspraak dat de opvangcentra per 1 januari 2014 dicht moeten, deed bij het personeel en onderwijsvakbonden heel wat commotie en ongerustheid ontstaan. In gemeenschappelijk vakbondsfront werd uitdrukkelijk gevraagd om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen naar het betrokken personeel toe. Na onderling overleg werd de beslissing genomen om in naam van alle betrokken actoren een gezamenlijk persbericht te verspreiden.

Minister van Onderwijs Smet treedt in dialoog met de leerkrachten

Onderwijshervorming

21 november 2013 - Het kabinet van minister van Onderwijs Pascal Smet organiseert met IN DIALOOG ontmoetingsmomenten in elke provincie. Tijdens deze momenten zal de minister aan de leerkrachten meer uitleg geven over het masterplan.

Meer info over de ontmoetingsmomenten vind je door hier te klikken.

VSOA Onderwijs zoekt LOP-gemandateerden

LOP & Diversiteit

21 november 2013 - Een Lokaal Onderwijsplatform of kortweg LOP probeert aan alle leerlingen gelijke en optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd probeert het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Ook leerkrachten kunnen in het LOP zetelen; er mag meer bepaald één vertegenwoordiger per vakorganisatie aanwezig zijn.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief oktober 2013

16 oktober 2013 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van oktober 2013 staat online.

Internationale Dag van de Leraar

Investeren in onderwijs rendeert!

3 oktober 2013 - 5 oktober werd door UNESCO uitgeroepen tot Internationale Dag van de Leraar. Dat de schoolbellen weer zullen rinkelen, vinden wij een knap gebaar. Dat leerkrachten worden bedankt met een doos pralines en – al dan niet figuurlijk – in de bloemen worden gezet, is een mooi teken van erkenning voor het knappe werk dat zij gepassioneerd en gedreven dag in, dag uit leveren. Maar voor ons mag het nog wat meer zijn…

Saved by the bell – vrijdag 4 oktober 2013

Schoolbellen luiden voor recht op onderwijs

30 september 2013 - UNESCO riep 20 jaar geleden 5 oktober uit tot Internationale Dag van de Leraar. Naar aanleiding daarvan zullen op 4 oktober de schoolbellen luiden... Voor de miljoenen kinderen en jongeren in de wereld die zelden of nooit een schoolbel horen rinkelen én voor alle leerkrachten die dag in dag uit het beste van zichzelf geven...

Betalen via Europese domiciliëring: lidmaatschap zonder zorgen!

24 juni 2013 - Betalen via domiciliëring staat garant voor een lidmaatschap zonder zorgen...

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS