Vlaamse regering hypothekeert levenslang leren

15 juni 2012 - De Vlaamse regering verhoogt het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs met vijftien procent... Daartegenover halveert de overheid haar eigen bijdrage. Voor het VSOA-Onderwijs is dat een brug te ver…

Sociale verkiezingen VUB

VSOA-Onderwijs wint zetel!

14 juni 2012 - Bij de sociale verkiezingen in de Vrije Universiteit Brussel haalt het VSOA-Onderwijs een mooi resultaat. Voor wat het Comité Preventie en Bescherming betreft blijven de 3 zetels behouden. In de Ondernemingsraad (bedienden) wordt er winst geboekt en gaan we van drie naar vier zetels.

LOP & diversiteit

Nieuwsbrief mei 2012

17 mei 2012 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van mei 2012 staat online. U vindt er vier rubrieken, nl. ALGEMEEN NIEUWS, NIEUWS UIT DE LOP's, AAN DE SLAG en een rubriek LINKS.

Akkoord over uitstapregeling is eindelijk een feit...

11 mei 2012 - Vandaag 11 mei 2012 is er tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront een akkoord afgesloten aangaande de uitstapregeling terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. Onderaan dit artikel vindt u de perstekst van de Vlaamse regering en een toelichting die u beiden integraal kan downloaden.

Uitstapregeling

Witte rook in zicht?

9 mei 2012 - Met de principebeslissing van de Vlaamse regering van 28 februari 2012 werd de afschaffing van de uitstapregeling aangekondigd. Meer dan twee maand later is er nog altijd geen witte rook. Dit zegt veel, zo niet alles over de daadkracht of liever het gebrek eraan van de huidige Vlaamse regering. Hopelijk komen zij de volgende uren tot het besef, dat de tijd dringt…

Investering in megalomaan luxueus onderwijsproject... Que?

7 mei 2012 - Uit de federale staatskas wordt meer dan 100 miljoen euro geput voor een luxeproject als de Europese school in Laken… Dit staat in schril contrast met de infrastructuurproblemen waarmee het onderwijs in Vlaanderen en Brussel nu al en zeker de komende jaren zal te kampen hebben. Kinderen van Europese werknemers hebben evenveel recht op onderwijs als kinderen uit Brussel en Vlaanderen ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn… Over de kostprijs en de grandeur van het project valt echter wel wat te zeggen…

De daadkracht van de Vlaamse regering...

"Goed bezig" (ook al zeggen ze van niet)

7 mei 2012 - De Vlaamse regering vindt van zichzelf dat ze goed bezig is… Dat staat althans te lezen in een webartikel van De Standaard van 5 mei 2012. De miserietaks, de groene subsidies en het Uplace-dossier lijken dit ons inziens niet te bevestigen… Hopelijk moeten we daar binnenkort ook de uitstapregeling in het onderwijs niet aan toevoegen…

Aanmoedigingspremie aanvragen kan nu ook online

28 april 2012 - De aanmoedigingspremie toegekend door de Vlaamse overheid als aanvulling bij de onderbrekingsuitkering van de RVA voor loopbaanonderbreking of thematische verloven kan nu ook online worden aangevraagd.

Pensioenhervorming en TBS - Update

3 april 2012 - In afwachting van een wetsontwerp zullen de formele onderhandelingen in Comité A binnen afzienbare tijd van start gaan. Pas na afronding van die formele onderhandelingen zullen wij definitief kunnen meedelen wat die nieuwe regeling uiteindelijk en concreet zal inhouden.

Sociale verkiezingen

De VSOA Onderwijs-kandidaten voor de VUB

26 maart 2012 - In bedrijven van een bepaalde omvang worden om de vier jaar sociale verkiezingen georganiseerd. Dit is ook het geval aan de vrije (hoge)scholen en universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Brussel. De bedoeling van deze verkiezingen is om de personeelsleden toe te laten hun vertegenwoordigers in de overlegorganen binnen hun onderwijsinstelling aan te duiden.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS