Nieuwe procedure aanvraag overheidspensioen

17 oktober 2012 - Door de invoering van het elektronisch pensioendossier (Capelo) wijzigt vanaf 1 januari 2013 de procedure voor het aanvragen van een overheidspensioen.

Vacatures onderwijsinspectie

16 oktober 2012 - De onderwijsinspectie is op zoek naar inspecteurs basisvorming. Nog in dit najaar van 2012 wordt er een doelgroepgerichte proef van de generieke competenties georganiseerd samen met Jobpunt Vlaanderen.

Ambtenaren zijn het kind van de rekening

Persmededeling n.a.v. het overleg van 2 oktober

3 oktober 2012 - Naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen in de Septemberverklaring van minister-president Peeters vond er op 2 oktober een eerste overleg plaats tussen de vakbonden van de openbare sector en de Vlaamse Regering. Op de vele vragen van de vakorganisaties bleven klare en duidelijke antwoorden uit...

Vlaamse Regering dient nieuwe kaakslag toe aan onderwijzend personeel

Waardering voor het onderwijzend personeel!

27 september 2012 - Met de Septemberverklaring van minister-president Peeters dient de Vlaamse Regering het onderwijzend personeel een zoveelste kaakslag toe. De onderwijsvakbonden pikken dit niet langer! In een gezamenlijke persmededeling lichten zij dit verder toe.

School- of studietoelage aanvragen

6 september 2012 - Zitdagen Studietoelagen 2012-2013. De afdeling Studietoelagen komt naar u toe!

PDOS updatet brochure en berekeningsmodule

4 september 2012 - PDOS updatet brochure overzicht nieuwe pensioenmaatregelen en de berekeningsmodule "pensioenteller".

30 september 2012: Manifestatie tegen armoede

23 juli 2012 - Het Platform voor Welvaart en tegen ongelijkheid doet een krachtige oproep: de ongelijkheid in onze samenleving moet stoppen. Diverse beleidskeuzes vergroten de kloof tussen de armen en de rijken in plaats van die te verkleinen. De zwaksten in onze maatschappij betalen nogmaals de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Wijziging afhandeling aanvraagprocedure

14 juli 2012 - De federale koninklijke besluiten hebben geleid tot een lichte aanpassing van de procedure inzake de afhandeling van de aanvragen voor terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Info betreffende afhandeling aanvraagprocedure

1 juli 2012 - AgODi en AHOVOS hebben met de PDOS (Pensioendienst van de openbare sector) de nodige regelingen getroffen om de al ingediende aanvragen TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen te kunnen afhandelen. De procedure die daarbij wordt gehanteerd kan u hieronder downloaden. Meer informatie omtrent de aanvraagmodaliteiten en verdere duiding over de vernieuwde uitstapregeling vindt u in onze brochure “Uitstapregeling in het onderwijs”. Alle leden kunnen die aanvragen.

Nieuw onthaalbeleid aan UGent is een feit!

VSOA-Onderwijs UGent

30 juni 2012 - Vrijdagmorgen 29 juni 2012 werden de nieuwe “UGenters” door de rector verwelkomd met een uitgebreid ontbijtbuffet in Het Pand in Gent. Voortaan krijgen de nieuwe medewerkers bij de start van hun nieuwe loopbaan aan de Universiteit Gent de steun en bijstand van een meter of peter…

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS