Liberale mutualiteit viert 100ste verjaardag

25 april 2013 - VSOA-Onderwijs nodigt haar leden uit op de Familiedag op zondag 26 mei 2013 te WALIBI georganiseerd door de Liberale Mutualiteit van Brabant en dit in het kader van de 100ste verjaardag.

Oostends stadsbestuur wil af van het stedelijk basisonderwijs

UPDATE

24 april 2013 - Op de personeelsbijeenkomst van het stedelijk basisonderwijs te Oostende, samengeroepen door
de vakbonden, werd een duidelijk standpunt ingenomen tegen de principiële intentie van het Oostends stadsbestuur om het stedelijk basisonderwijs over te hevelen naar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding daarvan werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront een persmededeling verspreid en werd er met het oog op de gemeenteraad van vrijdag aanstaande 26 april een brief aan het stadsbestuur geschreven.

Lidmaatschap VSOA-Onderwijs

Belangrijke wijziging i.v.m. domiciliëringen

7 april 2013 - Binnenkort dienen we, voor de leden die betalen met domiciliëring én de nieuwe leden, over te gaan tot het nieuwe, door Europa verplichte SEPA-systeem. Daarom moet er vanaf heden een nieuw aansluitingsformulier worden gebruikt.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

6 juni 2014 - Wie in 2013 afstudeerde en op 25 december 2013 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Minister van Werk De Coninck houdt grote kuis!

Loopbaanonderbreking in het vizier!

21 maart 2013 - Het voorjaar, het moment waarop menig individu lenteschoonmaak – zeg maar “grote kuis” – meent te moeten houden, is inderdaad het ideale tijdstip voor een grondige opfrisbeurt. Minister van Werk Monica De Coninck geeft er echter een totaal andere invulling aan… Zij wil met de grove borstel door de huidige regeling voor loopbaanonderbreking voor ambtenaren en onderwijzend personeel. Blinde besparingen is het leidmotief geworden van deze federale regering… Een overzicht van wat op tafel ligt…

Oostends stadsbestuur wil af van het stedelijk basisonderwijs

8 maart 2013 - Op de laatste vergadering van het ABOC van de stad Oostende was voor het VSOA-Onderwijs de maat vol. Het bestuur kon 5 maand na de eerste melding van de mogelijke overheveling naar het GO! nog steeds geen duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het stedelijk onderwijs. Een tijdspanne van 5 maand om een eerste contact te leggen met het GO! was blijkbaar onvoldoende.

Lidmaatschap VSOA-onderwijs

Belangrijke wijziging i.v.m. domiciliëringen

3 maart 2013 - Binnenkort dienen we, voor de leden die betalen met domiciliëring én de nieuwe leden, over te gaan tot het nieuwe, door Europa verplichte SEPA-systeem. Daarom moet er vanaf heden een nieuw aansluitingsformulier worden gebruikt.

Nieuwe onderwijscao's

Minister Smet geeft startschot voor onderhandelingen

1 maart 2013 - Op 1 maart 2013 werd uiteindelijk het startschot gegeven voor de onderhandelingen voor een vierde (hoger onderwijs) en een tiende onderwijs-cao (leerplichtonderwijs). In tegenstelling tot de vorige cao’s waarin wegens gebrek aan financiële ruimte vooral de nadruk lag op het kwalitatieve aspect, worden dus nu vooral financiële eisen gesteld zonder daarbij echter voorbij te gaan aan de factor kwaliteit.

HBO5-verpleegkunde

1 maart 2013 - De opleidingsverstrekkers van HBO5-verpleegkunde en de vakorganisaties van het betrokken personeel nemen in een gezamenlijke mededeling afstand van de inhoud van de brief die de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) schreef naar de minister van Gezondheidszorg en Welzijn, de Vlaamse minister van Onderwijs, de Europese president en vertegenwoordigers van het Europees parlement. Uit de brief menen we te moeten opmaken dat een HBO5-opleiding verpleegkunde niet meer zou mogen leiden tot het diploma van verpleegkunde...

Hervorming Deeltijds Kunstonderwijs

Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op 2de nota

20 februari 2013 - In het kader van de verdere besprekingen aangaande de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs - meer bepaald naar aanleiding van de tweede nota die een discussienota blijkt te zijn - heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een reactie op die tweede nota verspreid.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS