Besparingen in de overheidssector

Vlaamse Regering pleegt woordbreuk

25 oktober 2012 - De bittere pil van in februari - de Vlaamse Regering besliste toen eenzijdig om de uitstapregeling te hervormen - is nog maar net doorgeslikt of diezelfde Vlaamse Regering is van plan om het loon van het onderwijspersoneel te gebruiken als pasmunt om de beloofde investeringen in het onderwijs door te voeren. De Vlaamse Regering pleegt daarmee woordbreuk.

LOP & Diversiteit

Nieuwsbrief oktober

23 oktober 2012 - De Nieuwsbrief LOP & Diversiteit van oktober 2012 is verschenen...

Nieuwe procedure aanvraag overheidspensioen

17 oktober 2012 - Door de invoering van het elektronisch pensioendossier (Capelo) wijzigt vanaf 1 januari 2013 de procedure voor het aanvragen van een overheidspensioen.

Vacatures onderwijsinspectie

16 oktober 2012 - De onderwijsinspectie is op zoek naar inspecteurs basisvorming. Nog in dit najaar van 2012 wordt er een doelgroepgerichte proef van de generieke competenties georganiseerd samen met Jobpunt Vlaanderen.

Ambtenaren zijn het kind van de rekening

Persmededeling n.a.v. het overleg van 2 oktober

3 oktober 2012 - Naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen in de Septemberverklaring van minister-president Peeters vond er op 2 oktober een eerste overleg plaats tussen de vakbonden van de openbare sector en de Vlaamse Regering. Op de vele vragen van de vakorganisaties bleven klare en duidelijke antwoorden uit...

Vlaamse Regering dient nieuwe kaakslag toe aan onderwijzend personeel

Waardering voor het onderwijzend personeel!

27 september 2012 - Met de Septemberverklaring van minister-president Peeters dient de Vlaamse Regering het onderwijzend personeel een zoveelste kaakslag toe. De onderwijsvakbonden pikken dit niet langer! In een gezamenlijke persmededeling lichten zij dit verder toe.

School- of studietoelage aanvragen

6 september 2012 - Zitdagen Studietoelagen 2012-2013. De afdeling Studietoelagen komt naar u toe!

PDOS updatet brochure en berekeningsmodule

4 september 2012 - PDOS updatet brochure overzicht nieuwe pensioenmaatregelen en de berekeningsmodule "pensioenteller".

30 september 2012: Manifestatie tegen armoede

23 juli 2012 - Het Platform voor Welvaart en tegen ongelijkheid doet een krachtige oproep: de ongelijkheid in onze samenleving moet stoppen. Diverse beleidskeuzes vergroten de kloof tussen de armen en de rijken in plaats van die te verkleinen. De zwaksten in onze maatschappij betalen nogmaals de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Wijziging afhandeling aanvraagprocedure

14 juli 2012 - De federale koninklijke besluiten hebben geleid tot een lichte aanpassing van de procedure inzake de afhandeling van de aanvragen voor terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS