Voordelengids 2015

30 januari 2015 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze.

Vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid

Argument editie februari 2015

30 januari 2015 - Argument editie februari 2015 werd verstuurd naar onze leden.

Vakbonden openbare sector boos over uitblijven regeringsteksten

26 januari 2015 – BELGA - De federale regering respecteert de sociale dialoog in de openbare sector niet. Tot die conclusie komen de christelijke, socialistische en liberale vakbond maandag in een gemeenschappelijke persmededeling.

Vakbonden pleiten voor een ernstige sociale dialoog

22 januari 2015 - Voorafgaand aan de toespraken van de vakbondsverantwoordelijken, ontving Minister Daniel BACQUELAINE op 21 januari 2015 een delegatie van de drie syndicale organisaties.

Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

TBS voorafgaand aan het rustpensioen

22 januari 2015 – BELGA - Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.

Vakbonden Openbare Sector vragen ernstig sociaal overleg

20 januari 2015 - Op woensdag 21 januari 2015 verzamelen de militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector om 11 u aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Daarmee willen we onze eis om ernstig sociaal overleg over de situatie van de openbare sector in het licht van de recente regeerakkoorden hard maken.

Berg werk voor Groep van Tien

Sociaal overleg

19 januari 2015 – BELGA - De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, kwamen maandagochtend, 19 januari, opnieuw bijeen. Ze proberen tegen eind deze maand een akkoord te vinden over een verhoging van de lonen en de uitkeringen. Het overleg maandagochtend om 09.00 uur op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) was de aftrap van twee weken van vergaderen.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2014

10 januari 2015 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.

Hogere eindejaarstoelage voor het onderwijspersoneel

Eindejaarstoelage

17 december 2014 - De eindejaarstoelage, die dit jaar wordt gestort op 22 december, stijgt met 232,86 euro door de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. Als gevolg van het Raamakkoord van 23 november 2012, tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront, ontvangen vast benoemde personeelsleden een compensatie voor de vermindering van het vakantiegeld van 2014.

VSOA dient geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in !

17 december 2014 - Het Directiecomité van het VSOA, beslissingsorgaan dat alle sectoren van het Openbaar ambt vertegenwoordigt, besliste op 17 december 2014 om geen algemene intersectorale stakingsaanzegging in te dienen op dit ogenblik.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS