Elektronisch salarisbriefje

4 maart 2015 - AgODi en AHOVOS hebben de laatste jaren al serieuze stappen genomen richting digitalisering, duurzaamheid en papierarme omgeving en gaan op dit elan door. De elektronische salarisbrief wordt nu de norm voor de personeelsleden die thuisbankieren én die klant zijn bij Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Vanaf september 2015 treedt de nieuwe procedure in werking.

Vakbondsconcentratie in gemeenschappelijk front

Militantenconcentratie 11 maart 2015

27 februari 2015 - Het gemeenschappelijk vakbondsfront, ACLVB-ABVV-ACV, organiseert een vakbondsconcentratie op woensdag 11 maart 2015 te Brussel (Muntplein) van 11u tot 13u

Stefaan Slaghmuylder, nieuwe voorzitter VSOA Financiën

Argument editie maart 2015

26 februari 2015 – Argument editie maart 2015 werd verstuurd naar onze leden.

CGSLB-ACLVB à la radio

25 februari 2015 - Op 26 februari, na het journaal van 20 u, zal de CGSLB-ACLVB een programma uitzenden op "La Première" RTBF. Enkele bruggepensioneerden zullen getuigen over de nieuwe maatregel die hen verplicht om op de arbeidsmarkt beschikbaar te blijven tot 65 jaar.

Raak niet aan het stakingsrecht

18 februari 2015 - ACLVB, ACV en ABVV zijn samen met het Europees Vakverbond en de Liga voor de Mensenrechten ingegaan op de oproep van het IVV om deel te nemen aan de internationale actiedag ter verdediging van de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht. Enkele tientallen militanten kwamen samen op de Vrijheidsplaats nabij de Congreskolom in Brussel om er aan te herinneren hoe noodzakelijk het stakingsrecht nog steeds is.

Gemeenschappelijk vakbondsfront betreurt onwil van regering tot globale aanpak van pensioendossier openbare sector

18 februari 2015 – PERSBERICHT - Het voorontwerp van wet tot afschaffing van de diplomabonificatie voor de pensioenen van de openbare diensten werd goedgekeurd door de regering. Na onderhandeling in Comité A, kreeg het dossier geen akkoord van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het Nationaal Bureau van de ACLVB herbevestigt de positie ten aanzien van ontwerpakkoord

10 februari 2015 - Op 30 januari laatsleden had het nationaal comité zich reeds gunstig uitgesproken over het ontwerpakkoord, onderhandeld in de groep van 10. Immers, de bekomen vooruitgang in verband met de loonmarge, welvaartsvastheid, verlengingen van CAO's, de SWT's en tijdskrediet gaf hiertoe de doorslag.

Oudere leerkrachten gaan er mentaal onderdoor

2 februari 2015 - (BELGA) - Burn-out, stress en depressie zijn met een straatlengte voorsprong de belangrijkste redenen voor de afwezigheid van leerkrachten. Vooral oudere leerkrachten worden getroffen door mentale problemen.

VSOA is niet akkoord met de afschaffing van de diplomabonificatie !

Onderhandelingen over de pensioenen

30 januari 2015 - Het regeerakkoord voorziet in overleg met de sociale partners van de publieke sector over een aantal aspecten van het ambtenarenpensioen. Een onderdeel gaat over de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie tussen 2016 en 2030 wat betreft de toegang tot het (vervroegd) pensioen.

Nationaal comité van de ACLVB geeft nationaal voorzitter Jan Vercamst mandaat voor verdere onderhandelingen

30 januari 2015 - Deze middag bogen de afgevaardigden van het nationaal comité zich over de voorstellen die tot stand gekomen zijn binnen de groep van 10. De voorstellen op het gebied van SWT, tijdskrediet en verlengingen, welvaartsvastheid en de loonmarge werden voorgelegd.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS