VSOA is niet akkoord met de afschaffing van de diplomabonificatie !

Onderhandelingen over de pensioenen

30 januari 2015 - Het regeerakkoord voorziet in overleg met de sociale partners van de publieke sector over een aantal aspecten van het ambtenarenpensioen. Een onderdeel gaat over de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie tussen 2016 en 2030 wat betreft de toegang tot het (vervroegd) pensioen.

Nationaal comité van de ACLVB geeft nationaal voorzitter Jan Vercamst mandaat voor verdere onderhandelingen

30 januari 2015 - Deze middag bogen de afgevaardigden van het nationaal comité zich over de voorstellen die tot stand gekomen zijn binnen de groep van 10. De voorstellen op het gebied van SWT, tijdskrediet en verlengingen, welvaartsvastheid en de loonmarge werden voorgelegd.

Voordelengids 2015

30 januari 2015 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze.

Vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid

Argument editie februari 2015

30 januari 2015 - Argument editie februari 2015 werd verstuurd naar onze leden.

Vakbonden openbare sector boos over uitblijven regeringsteksten

26 januari 2015 – BELGA - De federale regering respecteert de sociale dialoog in de openbare sector niet. Tot die conclusie komen de christelijke, socialistische en liberale vakbond maandag in een gemeenschappelijke persmededeling.

Vakbonden pleiten voor een ernstige sociale dialoog

22 januari 2015 - Voorafgaand aan de toespraken van de vakbondsverantwoordelijken, ontving Minister Daniel BACQUELAINE op 21 januari 2015 een delegatie van de drie syndicale organisaties.

Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

TBS voorafgaand aan het rustpensioen

22 januari 2015 – BELGA - Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.

Vakbonden Openbare Sector vragen ernstig sociaal overleg

20 januari 2015 - Op woensdag 21 januari 2015 verzamelen de militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector om 11 u aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Daarmee willen we onze eis om ernstig sociaal overleg over de situatie van de openbare sector in het licht van de recente regeerakkoorden hard maken.

Berg werk voor Groep van Tien

Sociaal overleg

19 januari 2015 – BELGA - De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, kwamen maandagochtend, 19 januari, opnieuw bijeen. Ze proberen tegen eind deze maand een akkoord te vinden over een verhoging van de lonen en de uitkeringen. Het overleg maandagochtend om 09.00 uur op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) was de aftrap van twee weken van vergaderen.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Vakbondspremie referentiejaar 2014

10 januari 2015 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS